Dreptul penal (parte vătămată)

Informarea cetățenilor din mediul urban privind dreptul penal (parte vătămată)

 1. Introducere

În cadrul proiectului „Creşterea transparenței, calității şi accesibilității serviciilor oferite cetățenilor de către sistemul judiciar, cu ajutorul tehnologiei”, se urmărește informarea cetățenilor din mediul urban privind domeniile de interes referitoare la justiție, creându-se astfel mijloacele necesare creșterii accesului la justiție al cetățenilor.

Cetățenii din mediul urban trebuie să fie la curent cu modificările actuale privind domeniul penal, acesta fiind unul dintre domeniile de interes despre care cetățenii ar dori să dețină mai multe informații, mai ales dacă s-ar confrunta cu un proces penal, in calitate de parte vătămată.

Procesul penal, conform Noului Cod de Procedură Penală, reprezintă acea activitate care urmărește constatarea la timp și în mod concret a faptelor ce constituie infracțiuni, astfel încât persoana care a săvârșit o infracțiune să fie trasă la răspundere penală.

Este important ca, cetățenii să cunoască faptul că, procesul penal presupune parcurgerea mai multor etape, etape pe care cetățenii care se confruntă cu o situație ce presupune deschiderea unui proces penal trebuie să le urmeze.

 1. „Urmărirea penală - are ca obiect strângerea probelor pentru trimiterea în judecată a inculpatului. Această activitate este efectuată de organele de cercetare penală și de către procuror. Se poate renunța la urmărirea penală în situația în care autorul este necunoscut, sau atunci când soluția de renunțare la judecată nu poate fi atacată de către suspect. Numai după începerea urmăririi penale poate fi audiată persoana vătămată, precum și audierea anticipat a unor martori.
 2. Camera preliminară - are ca obiect verificarea, după trimiterea în judecată, a competenței și a legalității sesizării instanței, precum și verificarea legalității administrării probelor și a efectuării actelor de către organele de urmărire penală. În procedura confirmării ordonanței prin care s-a dispus renunțarea la urmărire penală, judecătorul de camera preliminară poate dispune clasarea.
 3. Judecata - în această fază se soluționează cauza dedusă judecății. Obiectul judecății se raportează la fapta și persoana arătată în cuprinsul actului de sesizare a instanței. Această activitate este realizată de judecător. În această etapă, pot fi administrate probe noi prin care să se dovedească aspecte ce au făcut obiectul unor mijloace de probă excluse în procedura de cameră preliminară şi probele necontestate de părți sau persoana vătămată.
 4. Punerea în executare a hotărârilor penale de condamnare rămase definitive” (https://www.pna.ro/faze_proces_penal). O altă informație de ordin juridic din domeniul penal, pe care cetățenii trebuie să o cunoască este și faptul că, un proces penal presupune implicarea mai multor părți (inculpatul și partea vătămată, persoane terță). Este obligatorie aplicarea legii penale mai favorabile intervenită după judecarea definitivă a cauzei când până la executarea completă a pedepsei închisorii sau amenzii a intervenit o lege care prevede o pedeapsă mai uşoară, iar sancţiunea aplicată depăşeşte maximul special prevăzut în legea nouă, mai favorabilă. În situația de față, dorim să îmbunătățim nivelul de informații juridice a cetățenilor cu privire la partea (persoana vătămată). Persoana vătămată este una dintre persoanele implicate in procesul penal și este acea persoană care a suferit o vătămare fizică sau morală prin infracțiune. Este important a se face diferența intre persoana vătămata sau victima infracțiunii, care este o persoană care a suferit orice vătămare prin infracțiune și partea vătămată, care este acea persoană care s-a constituit in formele prescrise de lege ca parte in proces. Domeniul de drept care reglementează juridic serviciile în domeniul penal este dreptul penal, dreptul civil și serviciile cu componente juridice implicate in domeniul penal din cadrul cabinetelor de avocatură. Aceste informații trebuie să fie cunoscute de către cetățeni, pentru ca mai apoi să se poată adresa instituțiilor responsabile de soluționarea litigiilor cu care se confruntă.
 1. Instituții responsabile

Atunci când te confrunți cu un litigiu de ordin penal, trebuie să cunoști instituțiile la care te poți adresa pentru rezolvarea acestora.

Principalele instituții la care cetățenii se pot adresa atunci când se confruntă cu probleme juridice penale sunt: a) Poliția b) Tribunal c) Judecătoria d) Curtea de Apel e) Înalta Curte de Casație și Justiție

Atribuțiile Poliției Potrivit Legii nr. 218/2002 privind organizarea și funcționarea Poliției României, principalele atribuții ale poliției sunt:

 • „apără viața, integritatea corporală și libertatea persoanelor, proprietatea privată și publică, celelalte drepturi și interese legitime ale cetățenilor și ale comunității
 • aplică măsuri de menținere a ordinii și liniștii publice, a siguranței cetățeanului, de prevenire și combatere a fenomenului infracțional și de identificare și contracarare a acțiunilor elementelor care atentează la viața, libertatea, sănătatea și integritatea persoanelor, a proprietății private și publice, precum și a altor interese legitime ale comunității
 • culege informații în vederea cunoașterii, prevenirii și combaterii infracțiunilor, precum și a altor fapte ilicite
 • asigură paza și funcționarea, în condițiile legii, a locurilor de reținere și de arest preventiv organizate în cadrul unităților de poliție
 • constată contravenții și aplică sancțiuni contravenționale, potrivit legii
 • asigură protecția martorului, informatorului și a victimei, în condițiile legii
 • folosește metode și mijloace tehnico-științifice în cercetarea locului faptei și la examinarea probelor și a mijloacelor materiale de probă, efectuând constatări și expertize criminalistice, prin specialiști și experți proprii acreditați, precum și rapoarte criminalistice de constatare, rapoarte de interpretare a urmelor sau de evaluare a comportamentului infracțional ori a personalității criminale
 • organizează, în condițiile legii, cazierul judiciar pentru ținerea evidenței persoanelor condamnate ori împotriva cărora s-au luat alte măsuri cu caracter penal și constituie baza de date necesare pentru îndeplinirea atribuțiilor operative specifice poliției” (https://lege5.ro/Gratuit/gm4tmmrvga/atributiile-politiei-romane-lege-218-2002?dp=gy3tmmrsge4to).

Atribuțiile Tribunalului Tribunalul judecă în primă instanță următoarele infracțiuni (mai grave): omorul, omorul calificat, uciderea la cererea victimei, determinarea sau înlesnirea sinuciderii, sclavia, traficul de persoane, traficul de minori, distrugerea calificată, tulburarea de posesie, tortura, luarea de mită, darea de mită, traficul de influență, cumpărarea de influență, fapte săvârșite de către membrii instanțelor de arbitraj sau în legătură cu aceștia, fapte săvârșite de către funcționari străini sau în legătură cu aceștia, divulgarea informațiilor secrete de stat, divulgarea informațiilor secrete de serviciu sau nepublice, obținerea ilegală de fonduri, deturnarea de fonduri, fapte care au produs consecințe deosebit de grave.

Conform Noului Cod de Procedură Penală, tribunalul, ca instanță de recurs are judecă:

 • „recursurile împotriva hotărîrilor pronunțate în primă instanță de judecătoriile din cuprinsul județului sau, după caz, al municipiului București;
 • recursurile extraordinare declarate de ministrul justiției sau de procurorul general, dacă prin hotărîrea atacată pricina a fost judecată de judecătorie în ultimă instanță;
 • alte recursuri, în cazuri prevăzute de lege”.

Atribuțiile Judecătoriei Judecătoria judecă în primă instanță acele infracțiuni care nu revin în competența altor instanțe, practic judecătoria ia și judecă infracțiunile pe care nu le judecă alte instanțe. În Codul de Procedură Penală sunt enumerate aproape cu exactitate ce infracțiuni judecă fiecare instanță, dar pentru judecătorie nu există o asemenea listă, tocmai pentru că ea va prelua acele infracțiuni care nu revin niciunei instanțe.

Atribuțiile Curții de Apel La fel ca și celelalte două instituții și Curtea de Apel judecă în primă instanță următoarele:

 • Curtea de apel judecă în primă instanță următoarele infracțiuni: „trădarea, trădarea prin transmitere de informații secrete de stat, trădarea prin ajutarea inamicului, acțiuni împotriva ordinii constituționale, atentatul contra unei colectivități, actele de diversiune, comunicarea de informații false, etc.” (Noul Cod de Procedură Penală).
 • Curtea de apel judecă apelurile împotriva hotărârilor penale date în primă instanță de judecătorii și tribunale.

Practic, dacă instanța (judecătoria sau tribunalul) dă o hotărâre prin care soluționează o cauză penală, iar cineva este nemulțumit de soluția dată, poate să facă apel la instanța superioară celei care a dat hotărârea, și anume, curtea de apel. Curtea de apel soluționează și anumite conflicte de competență între instanțele din circumscripția sa, dar și alte cauze prevăzute de către lege.

Atribuțiile Inaltei Curți de Casație și Justiție Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie este singura instanţă supremă care funcţionează în România, cu sediul în București și este organizată în 4 secţii (secţia civilă şi de proprietate intelectuală, secţia penală, secţia comercială, secţia de contencios administrativ şi fiscal), Completul de 9 judecători şi Secţiile Unite. Conducerea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie se exercită de preşedinte, vicepreşedinte şi colegiul de conducere. Înalta Curte de Casație și Justiție judecă următoarele: a) „judecă infracțiunile de înaltă trădare, infracțiunile săvârșite de senatori, deputați și membri din România în Parlamentul European, de membrii Guvernului, de judecătorii Curții Constituționale, membrii Consiliului Superior al Magistraturii, de judecătorii Înaltei Curți de Casație și Justiție, de procurorii de la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție; b) judecă apelurile și recursurile împotriva anumitor hotărâri penale; c) soluționează anumite conflicte de competență ivite între instanțe, cereri de strămutare și alte cauze prevăzute prin lege” (https://lege5.ro/).

Datele de contact ale Inaltei Curți de Casație și Justiție sunt:

 • Sediul principal: Str. Batiştei, nr. 25, sector 2, cod postal 020934, Bucureşti.
 • Sediul secundar destinat Secției de Contencios Administrativ și Fiscal: Bd. Octavian Goga, nr. 2, tronson I, sector 3, cod postal 030982, Bucureşti, (https://www.scj.ro/438/Contact).

Model de cereri a) Model Cerere de continuare a procesului penal Acest tip de cerere trebuie completat in situația in care dorim să continuăm un proces penal, prin completarea numelui și a prenumelui solicitantului, numărul dosarului de urmrire penală și precizarea motivelor pe care susținem continuarea procesului penal. b) Model cerere denunț Această cerere o adresăm procurorului și se va completa cu datele persoanei care face denunțul, descrierea cât mai exactă, se precizează dacă sunt martori sau alte dovezi care să susțină denunțul și semnează și se datează. c) Model declarație persoană vătămată Această declarație este completată doar de către instituția responsabilă, aceasta trebuie să completeze cu datele personale ale ersoanei vătămate, drepturile si obligațiile despre care a fost informată și sunt trecute intrebările adresate persoanei vătămate și răspunsurile acesteia din timpul audierii.

 1. Legislație

În ceea ce privește legislația referitoare la partea vătămată, aceasta este cuprinsă in Noul Cod de Procedură Penală, Codul Penal și alte legi speciale. Astfel că, Legea Penală prevede pedepsele aplicabile și măsurile educative ce se pot lua față de persoanele care au săvârșit infracțiuni, precum și măsurile de siguranță ce se pot lua față de persoanele care au comis fapte prevăzute de legea penală. Persoana care a suferit o vătămare fizică, materială sau morală prin fapta penală este considerată a fi persoană vătămată.

Noul Cod de Procedură Penală reglementează principalele drepturi de care partea vătămată beneficiază:

 • „dreptul de a fi informată cu privire la drepturile sale;
 • dreptul de a propune administrarea de probe de către organele judiciare, de a ridica excepții și de a pune concluzii;
 • dreptul de a formula orice alte cereri ce țin de soluționarea laturii penale a cauzei;
 • dreptul de a fi informată, într-un termen rezonabil, cu privire la stadiul urmăririi penale, la cererea sa expresă, cu condiția de a indica o adresă pe teritoriul României, o adresă de poștă electronică sau mesagerie electronică, la care aceste informații să îi fie comunicate;
 • dreptul de a consulta dosarul, în condițiile legii;
 • dreptul de a fi ascultată;
 • dreptul de a adresa întrebări inculpatului, martorilor și experților;
 • dreptul de a fi asistată de avocat sau reprezentată;
 • dreptul de a apela la un mediator, în cazurile permise de lege;
 • alte drepturi prevăzute de lege” (Noul Cod de Procedură Penală). Drepturile de care partea vătămată beneficiază sunt aceleași ca fi ale inculpatului. De asemenea, ambele părți pot cere să fie reprezentați de către un avocat.

Partea vătămată poate introduce o acțiune civilă prin care să se deschidă procesul pentru soluționarea infracțiunii săvârșite de către inculpate. Este important a se face diferența in acțiunea civilă care este „modalitatea prin care partea vătămată sau moștenitorii acesteia (în caz de deces), cer să fie reparat prejudiciul (paguba) suferit prin săvârșirea infracțiunii de către inculpate și acțiunea penală prin care inculpatul este tras la răspundere prin aplicarea unei pedepse, în schimb, prin acțiunea civilă inculpatul sau partea responsabilă civilmente este obligată să repare prejudiciul cauzat victimei” (Noul Cod de Procedură Penală).

Consimţământul persoanei vătămate -„este justificată faptă prevăzută de legea penală săvârşită cu consimţământul persoanei vătămate, dacă aceasta putea să dispună în mod legal de valoarea socială lezată sau pusă în pericol” (alin. 1); „consimţământul persoanei vătămate nu produce efecte în cazul infracţiunilor contra vieţii, precum şi atunci când legea exclude efectul justificativ al acestuia” (Codul Penal).

Consimţământul trebuie dat sau verificat la momentul comiterii faptei. Acesta trebuie să fie determinat. Sunt excluse infracţiunile contra vieţii. Procesul penal incepe cu audierea părților implicate. In ceea ce privește partea vătămată, in această etapă, aceasta trebuie să răspundă la niște întrebări cu privire la datele personale: „nume, prenume, poreclă, data și locul nașterii, codul numeric peronal, numele și prenumele părinților, cetățenia, starea civilă, situația militară, studiile, profesia sau ocupația, locul de muncă, domiciliu și adresa unde locuiește efectiv și adresa la care vrea să-i fie comunicate actele de procedură, dacă are antecedente penale sau dacă se desfășoară un proces penal împotriva sa, dacă dorește să fie asistat de un interpret în cazul în care nu înțelege, nu vorbește sau nu poate vorbi în limba română.

I se aduc la cunoștință drepturile și obligațiile pe care trebuie să le respecte: a) dreptul de a fi asistată de un avocat; b) dreptul de a apela la un mediator, când este permis; c) dreptul de a ridica excepții, propune administrarea unor probe, punerea de concluzii; d) dreptul să fie informată despre felul în care se desfășoară procedura, să formuleze plângere prealabilă, să se constituie parte civilă; e) este obligată să se prezinte în fața organelor judiciare când este chemată; f) este obligată să informeze organele judiciare atunci când își schimbă adresa locuinței” (Noul Cod de Procedură Penală).

După acest demers, persoana vătămată poate să spună tot ceea ce dorește cu privire la fapta săvârșită, iar după i se pun întrebări. Înainte de audiere, dar și în timpul ei, persoana vătămată se poate consulta cu avocatul ei. Audierea persoanei vătămate se înregistrează dacă se consideră necesar sau dacă persoana vătămată cere acest lucru. Înregistrarea audierii este obligatorie atunci când persoana audiată este minor. Așa cum am menționat, partea vătămată poate deschide un proces penal atunci când face parte dintr-o infracțiune. Infracţiunea poate fi văzută ca fiind fapta prevăzută de legea penală, săvârşită cu vinovăţie, nejustificată şi imputabilă persoanei care a săvârşit-o. Altfel spus, ca să fie infracţiune, trebuie să o prevadă legea (ex. Lovirea unei persoane constituie infracțiune prin lovire).

 1. Listă de documente de care instituția este responsabilă

Atunci când ne aflăm in situația de a fi parte la o infracțiune este important să știm cărei instituții să ne adresăm.

Tipuri de infracțiuni judecate de Tribunal:

 • „Omorul/ omorul calificat,
 • uciderea la cererea victimei,
 • determinarea sau înlesnirea sinuciderii, sclavia,
 • traficul de persoane, traficul de minori,
 • distrugerea calificată,
 • tulburarea de posesie,
 • tortura, luarea de mită,
 • darea de mită, traficul de influență,
 • cumpărarea de influență, fapte săvârșite de către membrii instanțelor de arbitraj sau în legătură cu aceștia,
 • fapte săvârșite de către funcționari străini sau în legătură cu aceștia, divulgarea informațiilor secrete de stat,
 • divulgarea informațiilor secrete de serviciu sau nepublice,
 • obținerea ilegală de fonduri, deturnarea de fonduri, fapte care au produs consecințe deosebit de grave” (Noul Cod de procedură Penală).

Tipuri de infracțiuni judecate de Curtea de Apel: a) „trădarea, trădarea prin transmitere de informații secrete de stat, trădarea prin ajutarea inamicului, acțiuni împotriva ordinii constituționale, acțiunile ostile contra statului, spionajul, atentatul care pune în pericol securitatea națională, atentatul contra unei colectivități, actele de diversiune, comunicarea de informații false, propaganda pentru război, compromiterea unor interese de stat, divulgarea secretului care periclitează securitatea națională, infracțiuni contra persoanelor care se bucură de protecție internațională, constituirea de structuri informative ilegale, nedenunțarea unor infracțiuni contra securității naționale, cauze de reducere a pedepsei, sancționarea tentativei, genocidul, infracțiuni contra umanității, infracțiuni de război contra proprietății și altor drepturi, infracțiuni de război contra operațiunilor umanitare și emblemelor, utilizarea de mijloace interzise în operațiunile de luptă, sancționarea tentativei; b) infracțiunile privind securitatea națională a României, prevăzute în legile speciale; c) infracțiunile săvârșite de judecătorii de la judecătorii, tribunale și procurori de la parchete care funcționează pe lângă aceste instanțe; d) infracțiunile săvârșite de avocați, notari publici, executori judecătorești, de controlorii financiari ai Curții de Conturi, de auditorii publici externi; e) infracțiunile săvârșite de șefii cultelor religioase și de ceilalți membrii ai înaltului cler, care au cel puțin rangul de arhiereu sau echivalent al acestuia; f) infracțiuni săvârșite de magistrați-asistenți de la Înalta Curte de Casație și Justiție, de judecători de la curțile de apel și Curtea Militară de Apel, de procurorii de la parchetele de pe lângă aceste instanțe; g) infracțiunile săvârșite de membrii Curții de Conturi, de președintele Consiliului Legislativ, de Avocatul Poporului, de adjuncții Avocatului Poporului și de chestori; h) unele cererile de strămutare” (Noul Cod de Procedură Penală).

Astfel, putem deduce de aici că, Curtea de apel judecă apelurile împotriva hotărârilor penale date în primă instanță de judecătorii și tribunale. Practic, dacă instanța (judecătoria sau tribunalul) dă o hotărâre prin care soluționează o cauză penală, iar cineva este nemulțumit de soluția dată, poate să facă apel la instanța superioară celei care a dat hotărârea, și anume, Curtea de apel.

Tipuri de infracțiuni judecate de Inalta Curte de Casație și Justiție: a) „judecă infracțiunile de înaltă trădare, infracțiunile săvârșite de senatori, deputați și membri din România în Parlamentul European, de membrii Guvernului, de judecătorii Curții Constituționale, membrii Consiliului Superior al Magistraturii, de judecătorii Înaltei Curți de Casație și Justiție, de procurorii de la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție; b) judecă apelurile și recursurile împotriva anumitor hotărâri penale; c) soluționează anumite conflicte de competență ivite între instanțe, cereri de strămutare și alte cauze prevăzute prin lege” (Noul Cod de Procedură Penală).

 1. Listă de proceduri (de obținere a documentelor)

După cum știm, procesul penal are ca scop constatarea la timp și in mod complet a faptelor care constituie infracțiuni, astfel ca orice persoană care a săvârșit o infractiune să fie pedepsită potrivit vinovației sale și nici o persoana nevinovată să nu fie trasă la răspundere penală.

Deoarece, cetățenii și-au manifestat interesul de a lua la cunoștință mai multe informații despre partea vătămată, dorim să ne axăm pe informațiile de interes general privind această parte. Astfel, în situația in care te afli ca și parte vătămată în cadrul unui proces penal, este bine să știi că poți beneficia de anumite drepturi, acestea fiind deja enumerate la partea de legislație, din cadrul acestui material. Ce mai este important de știut este cunoașterea procedurii.

În urma cercetărilor efectuate de către organele judiciare ca urmare a depunerii plângerii de către victimă, se poate pune în mișcare acțiunea penală, atunci când există probe din care rezultă presupunerea rezonabilă că o persoană a săvârșit o infracțiune și nu există cazuri care împiedică punerea în mișcare a acesteia.

Plângerea prealabilă a persoanei vătămate, necesară pentru punerea în mișcare a acțiunii penale pentru anumite infracțiuni, nu este aceeași cu plângerea ca act de sesizare a organului de urmărire penală.

Termenul in care plângerea prealabilă trebuie să fie introdusă este de 3 luni din ziua în care persoana vătămată a aflat despre săvârșirea faptei. Dreptul de a formula plângere prealabilă îi este adus victimei la cunoștință cu ocazia primei audieri.

De asemenea, persoana vătămată poate depune plângerea la organele de anchetă (parchet, poliție) și se poate face verbal sau in scris. Potrivit legii, plângerea sau denunțul trebuie sa conțină:

 • „numele si prenumele petiționarului
 • calitatea petiționarului (precizarea dacă acționează in nume personal sau ca mandatar/reprezentant al unei persoane;
 • domiciliul petiționarului
 • descrierea detaliată a faptei care formează obiectul sesizării
 • indicarea mijloacelor de proba
 • semnătura petiționarului” (Noul Cod de Procedură Penală).

În situația in care vă confruntați cu o situație in care sunteți parte vătămată în urmare unei infracțiuni prin loviri, viol, etc. este necesar obținerea certificatului medico-legal.

Procedura de obținere a certificatului medico-legal este următoarea: Examinarea medico-legală constituie procedeul probatoriu prin care medicul legist sau o comisie constată urmele și consecințele unei infracțiuni, în urma constatării fiind întocmit actul medico-legal care constituie mijloc de probă în procesul penal. Examinările și cercetările privind persoane în viață se realizează după verificarea de către medicul-legist a identității persoanei pe baza cărții de identitate, a adeverinței temporare de identitate sau a pașaportului, ale cărui serie și număr se menționează în certificatul medico-legal. Art. 16 din Codul Penal reglementează cine poate solicita examinări în vederea eliberării de certificate medico-legale la cererea personalor: a) „persoana în cauză, dacă a împlinit vârsta de 16 ani; b) părinți, pentru copiii sub vârsta de 16 ani; c) tutore sau autoritatea tutelară, pentru persoanele puse sub tutelă, precum și de curator, în cazul în care s-a instituit curatela; d) persoanele care îi îngrijesc pe minori, altele decât părinții, tutorele, etc. e) directorul unității, pentru persoanele internate în cămine, spitale, internate școlare, precum și în alte asemenea instituții; f) comandantul locului de deținere, pentru persoanele condamnate, și organul de urmărire penală sau instanța de judecată, pentru persoanele aflate în stare de reținere sau de deținere; g) orice altă persoană, pentru copiii găsiți, pentru persoanele debile mintal, pentru cei care nu se pot îngriji singuri și nici nu sunt în îngrijirea cuiva; h) orice persoană juridică, pe bază de contract, pentru asigurații sau angajații săi” (Codul Penal). Un exemplu de situație in care poate fi solicit certificatul medico-legal este: Silviu, in timp ce se intorcea de la serviciu a fost atact de un grup de băieți si a fost lovit în repetate rânduri. În urma acestei bătăi, Silviu va trebui să meargă la un medic legist pentru a fi examinat și pentru a constata urmele lăsate asupra corpului său, iar în urma examinării va primi un certificat medico-legal de care se va putea folosi dacă vrea să meargă la poliție să facă plângere împotriva lui bătăușilor. Expertiza toxicologică Expertiza toxicologică se efectuează când se suspectează că o persoană (victima, suspectul, inculpatul, etc) ar fi fost intoxicată cu o substanțe. Expertiza analizează felul substanței toxice, cantitatea, felul în care a fost administrată persoanei și ce efecte poate să producă asupra ei. Expertiza medico-legală psihiatrică

In anumite situații poate fi nevoie si de expertize medico-legală psihiatrică. Această expertiză se poate face doar dacă persoana care trebuie examinată își dă acordul în scris, în prezenta unui avocat ales sau dat din oficiu. Expertiza analizează discernământul unei persoane și depistează existența tulburărilor psiho-patologice a persoanei. Specialistul va determina dacă există sau nu o tulburare psihică. Expertiza medico-legală se efectuează în următoarele situații: a) „pentru minorii care au între 14 și 16 ani și au săvârșit o infracțiune; b) pentru mama care și-a ucis sau vătămat nou-născutul sau fătul (copilul care încă nu s-a născut); c) pentru suspectul sau inculpatul care a săvârșit o infracțiune față de care există bănuiala că discernământul său este afectat” (Noul Cod de Procedură Penală).

În vederea soluționării unui proces penal pentru diferite infracțiuni este nevoie și de depunerea la dosar a cazierului judiciar sau fiscal. Cazierul fiscal Prin intermediul cazierului fiscal se ține evidența persoanelor fizice și juridice care au săvârșit fapte sancționate de legile financiare, vamale, precum și cele care privesc disciplina financiară. In funcție de statutul solicitantului, documentele necesare pentru obținerea certificatului de cazier fiscal sunt cele de mai jos:

 • „cerere tip, se distribuie gratuit - formularul 502 (se depune personal sau prin reprezentant)
 • actul de identitate (BI/CI) al titularului sau reprezentantului, dupa caz (original si copie);
 • procura autentica sau imputernicire avocatiala, in cazul in care cererea nu se depune personal, ci prin reprezentant” (https://contabilul.manager.ro/a/2021/cazierul-fiscal-2019-tot-ce-trebuie-sa-stii-potrivit-noilor-reglementari.html). Cererile pentru eliberarea certificatelor de cazier fiscal se depun la organul fiscal responsabil cu administrarea acestora pe plan local, iar în cee ace privește valabilitatea acestuia, durata valabilității este de 30 de zile de la data eliberarii lui si numai in scopul pentru care a fost eliberat. Cazierul judiciar Pentru a obţine un certificat de cazier judiciar din România, persoana fizică poate depune personal cererea-tip, cu datele complete de stare civilă şi motivată, la orice subunitate de poliție în care există ghișeu de cazier judiciar însoţită de:
 • „actul de identitate (cartea de identitate, buletinul de identitate, paşaport, cartea de identitate provizorie şi certificat de înregistrare a cetăţenilor U.E., carte de rezidenţă, carte de rezidenţă permanentă, permis de şedere temporară sau permanentă, aflate în termen de valabilitate)” (https://www.politiaromana.ro/). Durata valabilității cazierului judiciar este 6 luni de la data primirii şi numai în scopul pentru care au fost eliberate. Cu privire la cheltuielile de judecată, persoana vătămată poate fi obligată să plătească cheltuielile judiciare avansate de stat când inculpatul a fost achitat, iar instanța reține persoanei vătămate o cuplă procesuală. Tot persoana vătămată va plăti cheltuielile dacă s-a dispus încetarea procesului penal, iar persoana vătămată și-a retras plângerea prealabilă sau dacă a introdus-o prea târziu. În situatia in care persoana vătămată și inculpatul s-au împăcat și au renunțat să se mai judece, aceștia vor suporta împreună cheltuielile judiciare dacă. Acesta considerăm a fi cele mai esențiale informații de care cetățenii trebuie să ia la cunoștință despre cee ace presupune procesul penal in calitate de parte vătămată.
 1. Exemple de spețe

Pentru o înțelegere mai corectă și eficiență a informațiile de mai sus și pentru a ne asigura că cetățenii vor asimila mai bine aceste informații au fost formulate câteva spețe. Pentru a sprijini acest lucru, mai jos sunt oferite exemple din practică privind procesul penal (parte vătămată), aceste spețe fiind o adaptare a spețelor care pot fi regăsite pe site-ul https://www.studocu.com/ro/document/universitatea-din-bucuresti/elemente-de-drept-penal-si-procedura-penala/practic/spete-dpp/3741123/view (spețe drept penal). Speța nr. 1

Prin rechizitoriul RJS1 a fost sesizat JS1 in data de 01.02.2019 cu judecarea infracțiunii de loviri, săvârșită de DM in data de 01.12.2018. La primul termen de judecată din data de 15.02.2019, după luarea declarației de persoană vătămată, instanța, din oficiu, observând totala diferență dintre semnătura de pe plângerea prealabilă și cea de pe declarația de persoană vătămată, in sala de judecată a pus din oficiu in discuție excepția lipsei plângerii prealabile.

Astfel i s-a dat cuvântul pe excepție, iar persoana vătămată a arătat următoarele:

 • Plângerea prealabila a fost scrisă și semnată de fiica sa majoră,
 • Iși insușește și confirmă plângerea prealabilă, formulată și semnată de fiica acestuia In aceste condiții, inculpatul a solicitat instanței să inceteze procesul penal in temeiul disp. art 16 alin 1 lit e având in vedere că:
 • Plângerea prealabilă se face doar de persoana vătămată sau un mandatar cu procură specială – care nu există in cauză. Acest lucru arată că fapta nu a fost săvârșită. Speța nr. 2

La data de 30.08.2019, în jurul orei 21:00 L.P a aplicat mai multe lovituri persoanei vătămate R.K, iar la data de 01.09.2019, în jurul orei 14:00, împreună cu inculpații D.M ȘI V.O a aplicat mai multe lovituri cu ajutorul unei sape persoanei vătămate R.K , cauzându-i leziuni care au necesitat pentru vindecare un număr de 1 2-14 zile de îngrijiri medicale, în sarcina inculpatului V.O, că împreună cu L.P și D.M la data de 30.08.2019, în jurul orei 14:00 a aplicat mai multe lovituri cu ajutorul unei bâte persoanei vătămate R.K ,cauzându-i leziuni care au necesitat pentru vindecare un număr de 12-14 zile de îngrijiri medicale și împreună cu L.P ȘI V.O, la data de 30.08.2019, în jurul orei 14:00 a aplicat cu ajutorul unei bâte o lovitură persoanei vătămate R.K cauzându-i leziuni ce au necesitat pentru vindecare un număr de 35-40 de zile de îngrijiri medicale și în sarcina inculpatului V.O că împreună cu L.P și D.M la data de 30.08.2019, în jurul orei 14:00 a aplicat mai multe lovituri cu o coadă de topor persoanei vătămate R.K cauzându-i leziuni care au necesitat pentru vindecare un număr de 12 -14 zile de îngrijiri medicale.

Decizia instanței a fost: PENTRU ACESTE MOTIVE ÎN NUMELE LEGII HOTĂRĂȘTE Condamnarea la 15 ani de inchisoare pentru cei trei inculpați și plata despăgubirilor materiale și morale către persoana vătămată, R.K, in valoare de 200.000lei Menționăm faptul că, spețele au fost preluate și adaptate după www.rolii.ro.

 1. Scenariu educațional

În contextul creşterii informării cetățenilor cu privire la aspectele importante ale dreptului penal (proces penal) se impune elaborarea unui scenariu educațional pentru ca cetățenii să înțeleagă mai bine toate aceste aspecte. Educația juridică a cetățenilor trebuie văzută ca un proces continuu, astfel pornin de la legislația in vigoare a fost creat următoriul scenariu: La data de 30 ianuarie 2020, o persoană de sex feminin D. este agresată fizic și verbal de către concubinul acesteia aflat sub influența băuturilor alcoolice, în locuința doamnei, de față cu cei 3 copiii minori ai acestora. În timpul agresiunii, femeia reușește să sune la 112 pentru a solicita ajutor. În urma apelului telefonic, la locuința doamnei D. se deplasează un echipaj de poliție pentru a evalua situația. În urma constatărilor, femeia are nevoie de ingrijiri medicale, astfel că la locuință este solicitat și o ambulanță. După evaluarea stării de sănătate a lui D. de către medicii de pe ambulanță, o informează pe doamnă că trebuie transportată la spital pentru a primi ingrijirile de specialitate necesare. Între timp, agenții de poliției îî intocmesc concubinului un process verbal prin care este amendat cu suma de 3000 lei pentru agresiune și îi transmite doamnei că poate depune plângere în termen de 3 luni de la data faptei prin prezentarea la secția de poliție sau oricare altă instituție competentă (Tribunal, Judecătorie, etc). După 5 zile de spitalizare, doamna D. se prezintă la sediul poliției pentru a depune plângere impotriva concubinului în urma agresiunii de acum 5 zile. Ajunsă la sediul poliției, aceasta este preluată de către cei doi polițiști care se ocupă de caz și îi înmânează doamnei un model pe baza căreia trebuie să scrie cererea. Acesta este informată și ajutată de catre cei doi să completeze plângerea penală, aceasta cuprinzând următoarele informații:

 • Numele și prenumele părții vătămate (adică dna. D)
 • CNP-ul acesteia
 • Descrierea faptei
 • Indicarea celui care a agresat-o și precizarea datelor de identificare ale acestuia
 • Dovezile împotriva făptuitorului (adică certificatul medico-legal, certificat care arată că a fost nevoie de 5 zile de spitalizare in urma agresiunilor).
 • Specificarea adresei de comunicare
 • Data și semnătura. După completarea cererii, dna.S. a fost informată de către polițiști că după inregistrarea cererii, va fi informată de către autoritatea competentă telefonic sau prin intermediul unei citații care va fi trimisă la adresa precizată în cerere, că trebuie să se prezinte la audieri. Acest scenariu vine in sprijinul cetățenilor pentru a-i ajuta să înțealeagă mai bine, dar și să învețe cum să evite astfel de situații similare și cum să se adreseze corect autorităților, care sunt pașii care trebuie urmați pentru soluționarea unor astfel de situații, este important să știți și că plângerea prealabilă și declarație in calitate de persoană vătămată trebuie să fie completată și semnată personal, iar dacă vă aflați în imposibilitatea efectuări acestui lucru, să împuterniciți un mandatar pentru a vă putea reprezenta. Nu sunt recomandate situațiile in care altcineva decât dumneavoastră sau persoana împuternicită să vă semneze declarația de persoană vătămată, sau dacă termenul în care puteați depune plângerea prealabilă este expirat, deoarece cauza nu va mai fi judecată.

Bibliografie 1. Noul Cod de Procedură Penală disponibil pe site-ul http://www.mpublic.ro/sites/default/files/PDF/NOILE_CODURI/ncpp.pdf. 2. www.procesul-penal.ro 3. https://legeaz.net/modele/declaratie-persoana-vatamata). 4. https://lege5.ro/ 5. https://www.pna.ro/faze_proces_penal 6. https://e-justice.europa.eu/ 7. http://legislatie.just.ro/ 8. http://www.ccjsb.ro/Inalta-curte-de-Justitie.aspx 9. https://www.curteadeapelcluj.ro/ 10. http://portal.just.ro/SitePages/jurisprudenta.aspx. 11. www.rolii.ro 12. https://www.hamangiu.ro/upload/cuprins_extras/formulare 13. https://contabilul.manager.ro/a/2021/cazierul-fiscal-2019-tot-ce-trebuie-sa-stii-potrivit-noilor-reglementari.html 14. https://www.politiaromana.ro/ 15. http://www.dreptonline.ro/institutii/tribunale.php 16. http://www.dreptonline.ro/institutii/judecatorii.php 17. http://www.justitia-romana.org/curtea-de-apel 18. Legea nr. 218/2002 privind organizarea și funcționarea Poliției Române, disponibilă online la https://lege5.ro/Gratuit/gm4tmmrvga/atributiile-politiei-romane-lege-218-2002?dp=gy3tmmrsge4to. 19. https://www.politiaromana.ro/ro/info-trafic/adrese-si-telefoane-ale-unitatilor-teritoriale-de-politie-rutiera-si-politie-transporturi

Anexe – date de contact instituții responsabile Poliția: Tabel cu datele de contact ale Serviciilor Teritoriale

Unitatea Adresa Tel/fax Email S.R. ALBA Alba Iulia, str. Piata I.C. Bratianu, nr. 1 B 0258.806.161 0258.815.698 relatiipublice@politiaalba.ro

S.R. ARGEȘ Pitesti, str,Victoriei nr.60 0248.607.000 0248.213.399 oug41.2016.sr@ag.politiaromana.ro S.R. ARAD Arad, str. Andrei Şaguna nr. 103 0257.207.100 int. 20227 circulatie@ar.politiaromana.ro BRIGADA RUTIERĂ BUCUREȘTI Bucureşti, str. Logofăt Udrişte 9 – 15, Sector 3 021.323.30.30 021.323.75.60 021.323.45.95 bpr@b.politiaromana.ro S.R. BACĂU Bacău, str. Spiru Haret, nr. 3-5, 0234.202.056 int. 20196/20195 0234.537.247 oug41.2016.sr@bc.politiaromana.ro S.R. BIHOR Oradea, P-ţa Emanuil Gojdu, nr. 51/A 0259.412.433 0259.403.224 cabinet@bh.politiaromana.ro

S.R. BISTRIȚA NĂSĂUD Bistriţa, str. Nicolae Bălcescu, nr. 1-3 0263.203.005 cabinet@bn.politia romana.ro S.R. BRĂILA Brăila, Calea Galaţi, nr. 28, 0239.612.724 int. 20662 oug41.2016.sr@br.politiaromana.ro S.R. BOTOȘANI Botoşani, str. Cornişa, nr.10 0231.507.705 0231.507.726 oug41.2016.sr@bt.politiaromana.ro S.R. BRAȘOV Brașov, str. N. Titulescu, nr. 28 0268.407.500 oug41.2016.sr@bv.politiaromana.ro S.R. BUZĂU Buzău, str. Chiristigii nr. 8-10 0238.402.014 0238.724.955 ipj@bz.politiaromana.ro S.R. CĂLĂRAȘI Călăraşi, str. Republicii, nr. 44 0242.306.115 oug41.2016.sr@cl.politiaromana.ro S.R. CARAȘ SEVERIN Reşiţa, str. Moise Groza 2-4 0255.224.955 oug41.2016.sr@cs.politiaromana.ro S.R. CLUJ Cluj-Napoca, str. Albac nr.15 0264.432.727 oug41.2016.sr@cj.politiaromana.ro S.R. CONSTANȚA Constanța, bd. I.C. Brătianu nr. 246 0241.503.504 circulație@ct.politiaromana.ro S.R. COVASNA Sf. Gheorghe, str. Kossuth Lajos nr. 1 0267.307.400 0267.314.273 circulatie@cv.politiaromana.ro S.R. DÂMBOVIȚA Târgovişte, bd. I.E.Florescu nr.8 0245.611.892 oug41.2016.sr@db.politiaromana.ro S.R. DOLJ Craiova, str. Vulturi, nr. 19 0251.407.500 oug41.2016.sr@dj.politiaromana.ro S.R. GORJ Tg. Jiu, str. Traian, nr.2 0253.207.764 0253.211.545 cabinet@gj.politiaromana.ro S.R. GALAȚI Galati, str. Domneasca nr. 102 0236.407.000 int.21522 0236.407.291 oug41.2016.sr@gl.politiaromana.ro S.R. GIURGIU Giurgiu, bld. C.F.R. nr.9 0246.207.223 0246.219.754 circulatie@gr.politiaromana.ro S.R. HUNEDOARA Deva, str. Mihai Eminescu, nr. 130 0254.227.954 0254.206.722 cabinet@hd.politiaromana.ro S.R. HARGHITA Miercurea-Ciuc, str. Tudor ladimirescu nr. 34-36 0266.205.004 0266.371.751 cabinet@hr.politiaromana.ro S.R. ILFOV București, șos. Fabrica de Glucoză nr. 5-7, sector 2 021.232.98.35 021.232.98.49 ipjilfov@if.politiaromana.ro S.R. IALOMIȚA Slobozia, B-dul. Matei Basarab, nr. 13-15 0243.207625 cabinet@il.politiaromana.ro S.R. IAȘI Iaşi, str. Otilia Cazimir nr. 14 0232.302.772 0232.302.714 oug41.2016.sr@is.politiaromana.ro S.R. MEHEDINȚI Drobeta Turnu Severin, bd..Carol I nr.75 0252.305.221 0252.305225 oug41.2016.sr@mh.politiaromana.ro S.R. MARAMUREȘ Baia Mare, str. Tineretului, nr. 10 0262.207.993 0262.215.200 cabinet@mm.politiaromana.ro S.R. MUREȘ Târgu Mureş, strada M. Kogălniceanu, nr. 14 0265.202.363 0265.202.370 oug41.2016.sr@ms.politiaromana.ro S.R. NEAMȚ Piatra Neamţ, str. Alexandru cel Bun nr.12 0233.212.177 0233.221.555 circulaţie@nt.politiaromana.ro S.R. OLT Slatina, bld. Alexandru Ioan Cuza, Nr. 153 0249.406.500 int. 20836 0249.406.508 oug41.2016.sr@ot.politiaromana.ro S.R. PRAHOVA Ploieşti, str. Vasile Lupu, nr.60 0244.595.340 oug41.2016.sr@ph.politiaromana.ro S.R. SIBIU Sibiu, str. Revoluţiei nr. 4-6 0269.208.421 poliţia.sibiu@sb.politiaromana.ro S.R. SĂLAJ Zalău, Str. Tudor Vladimirescu nr.14/a 0260.661.285 0260.612.786 circulatie@sj.politiaromana.ro S.R. SATU MARE Satu Mare, Strada A.I. Cuza nr.5 0261.807.777 int. 20278 oug41.2016.sr@sm.politiaromana.ro S.R. SUCEAVA Suceava, Str. Universităţii nr. 19 0230.203.680 0230.203.692 oug41.2016.sr@sv.politiaromana.ro S.R. TELEORMAN Alexandria, str. Carpati nr. 7-9 0247.407.000 0247.310.121 oug41.2016.sr@tr.politiaromana.ro S.R. TIMIȘ Timișoara, bd. Take Ionescu, nr.44-46 0256.402.053 0256.402.054 0256.402.477 rutiera@tm.politiaromana.ro S.R. TULCEA Tulcea, str Spitalului nr. 2 0240.506.782 oug41.2016.sr@tl.politiaromana.ro S.R. VÂLCEA Rm.Vâlcea, str. Raureni, nr. 146 0250.703.213 0250.703.223 oug41.2016.sr@vl.politiaromana.ro S.R. VRANCEA Focşani, str.Cezar Bolliac, nr.12 0237.207.220 oug41.2016.sr@vn.politiaromana.ro S.R. VASLUI Vaslui, str. Hagi Chiriac, nr.1 0235.303.017 0235.311.352 politia@vs.politiaromana.ro https://www.politiaromana.ro/ro/info-trafic/adrese-si-telefoane-ale-unitatilor-teritoriale-de-politie-rutiera-si-politie-transporturi

Tribunalul: ORAȘ ADRESĂ TRIBUNAL DATE DE CONTACT TRIBUNALUL BUCUREȘTI Bulevardul Unirii nr.37, sectorul, 3 Telefon: 021.408.36.00 TRIBUNALUL ALBA P-ta Iuliu Maniu, Numarul 24, Alba Iulia Telefon: 0258.813510, 0258.811184 TRIBUNALUL ARGEȘ Str. Eroilor, Numarul 5, Pitești elefon: 0248.216599 TRIBUNALUL ARAD B-dul General V. Milea, Numarul 2-4, Arad, judetul Arad, Telefon: 0257.250114 TRIBUNALUL BACĂU Str. Cuza Voda nr. 1, Bacau, judetul Bacau, Telefon: 0234.207604 TRIBUNALUL BIHOR Parcul Traian, Numarul 10, Oradea, judetul Bihor, Telefon: 0259.414896 TRIBUNALUL BISTRIȚA-NĂSĂUD Str. Alba Iulia, Nr.1, Bistrita, judetul Bistrita-Nasaud, Telefon: 0263.213528 TRIBUNALUL BOTOȘANI Str. Maxim Gorki, Nr.8, Botosani, judetul Botosani, Telefon: 0231.511739 TRIBUNALUL BRAȘOV B-dul 15 Noiembrie, NUmarul 45, Brasov, judetul Brasov, Telefon: 0268.419615 TRIBUNALUL BRĂILA Calea Calarasilor, Numarul 47, Braila, judetul Braila, Telefon: 0239.613975 TRIBUNALUL BUZĂU B-dul Nicolae Balcescu, Numarul 8-10, Buzau, Telefon: 0238.717.960 TRIBUNALUL CARAȘ-SEVERIN Str. Horea, Numarul 2-4, Resita, judetul Caras-Severin, Telefon: 0255.213304

TRIBUNALUL CĂLĂRĂȘI Str. Bucuresti nr. 106, Calarasi, judetul Calarasi, Telefon: 0242.311947 TRIBUNALUL CLUJ Calea Dorobantilor, Numarul 2-4, Cluj-Napoca, judetul Cluj, Telefon: 0264.596110 TRIBUNALUL CONSTANȚA Strada Traian, nr. 23 in sediul Palatului de Justitie, Constanta, judetul Constanta, Telefon: 0241.551345 TRIBUNALUL COVASNA Str. Kriza Janos, Numarul 2, Sfantu Gheorghe, judetul Covasna, Telefon: 0267.311606 TRIBUNALUL DÂMBOVIȚA Bulevardul Independentei, nr. 34, Targoviste, judetul Dambovita, Telefon: 0245.612344 TRIBUNALUL DOLJ Str. Brestei, Numarul 12, Craiova, judetul Dolj, Telefon: 0251.418612 TRIBUNALUL GALAȚI Str. Brailei, Numarul 153, Galati, judetul Galati, Telefon: 0236.460.331 TRIBUNALUL GIURGIU Str. Portului, Numarul 13, Giurgiu, judetul Giurgiu, Telefon: 0246.212725 TRIBUNALUL GORJ B-dul Tudor Vladimirescu, Numarul 34, Targu Jiu, judetul Gorj, Telefon: 0253.218661 TRIBUNALUL HARGHITA Str. Gheorghe Doja, Numarul 6, Miercurea-Ciuc, judetul Harghita, Telefon: 0266.371616 TRIBUNALUL HUNEDOARA Str. 1 Decembrie, Numarul 35, Deva, judetul Hunedoara Telefon: 0254.211574 TRIBUNALUL IALOMIȚA Str. Cosminului, nr. 12, Slobozia, judetul Ialomita, Telefon: 0243.236.950 TRIBUNALUL IAȘI Str. Anastasie Panu, Numarul 25, Iasi, judetul Iasi, Telefon: 0232.260600 TRIBUNALUL ILFOV Str. Stirbei Voda nr. 18

TRIBUNALUL MARAMUREȘ B-dul Republicii, Numarul 2 A, Baia Mare, judetul Maramures, Telefon: 0262.218235 TRIBUNALUL OLT Slatina, Str. Manastirii, Nr. 2, judetul Olt, Telefon: 0249.414989 TRIBUNALUL NEAMȚ Str. Mihai Eminescu, Numarul 30, Piatra Neamt, judetul Neamt, Telefon: 0233.212717 TRIBUNALUL MUREȘ Str. Bolyai nr.30, Targu Mures, judetul Mures, Tel: 0265.260323 TRIBUNALUL MEHEDINȚI B-dul Carol I, Numarul 14, Drobeta-Turnu Severin, judetul Mehedinti, Telefon: 0252.403100 TRIBUNALUL PRAHOVA str. Gheorghe Lazar, Numarul 6, Ploiesti, judetul Prahova, Telefon: 0244.544781 TRIBUNALUL SUCEAVA Str. Stefan cel Mare, Numarul 62, Suceava, judetul Suceava, Telefon: 0230.214948 TRIBUNALUL SIBIU B-dul Victoriei, nr. 11, Sibiu, judetul Sibiu, Telefon: 0269.217104 TRIBUNALUL SĂLAJ Str. Tudor Vladimirescu nr. 12, Zalau, judetul Salaj, Telefon: 0260.611085 TRIBUNALUL SATU MARE Str. Mihai Viteazul nr.8, Satu Mare, judetul Satu Mare, Telefon: 0261.716375 TRIBUNALUL VASLUI Str. Stefan cel Mare nr. 54, Vaslui, judetul Vaslui, Telefon: 0235.311032 TRIBUNALUL TULCEA Str. Pacii, Numarul 83, Tulcea, judetul Tulcea, Telefon: 0240.512359 TRIBUNALUL TIMIȘ str. Piata Tepes Voda Numarul 2, Timisoara, judetul Timis, Telefon: 0256.430443 0256.498044 TRIBUNALUL TELEORMAN Str. Independentei, Numarul 22, Alexandria, judetul Teleorman, Telefon: 0247.311.323 tel. 0247.406016 TRIBUNALUL VÂLCEA Scuarul Revolutiei nr. 1, Ramnicu Valcea, judetul Valcea, Telefon: 0250.739120 TRIBUNALUL VRANCEA Str. Cuza Voda, Numarul 8, Focsani, judetul Vrancea, Telefon: 0237.216000, 0237.612665, (http://www.dreptonline.ro/institutii/tribunale.php).

Judecătorii ORAȘ ADRESĂ DATE DE CONTACT JUDECATORIA SECTORULUI 1 Bucuresti, Str. Danielopol Gheorghe nr. 2-4, sector 4, Telefon: 021.318.77.01 JUDECATORIA SECTORULUI 6 Str. Stirbei-Voda Numarul115, Telefon: 021.637.23.18 JUDECATORIA SECTORULUI 5 Bucuresti, Str. Splaiul Independentei nr. 5 sector 4 Telefon: 021.319.51.80 JUDECATORIA SECTORULUI 4 Bucuresti, , Str. Danielopol Gheorghe, nr. 2-4, sector 4 Telefon: 021.313.29.54 JUDECATORIA SECTORULUI 3 Str.Ilfov 6, sector 3, Bucuresti, Telefon: 021.313.29.90 JUDECATORIA SECTORULUI 2 Bucuresti, b-dul. Unirii, nr.37, sectorul 3, Telefon: 021.408.36.00 JUDECATORIA AIUD Str. Morii, Numarul 7A, Telefon: 0258.863153 JUDECATORIA ALBA IULIA Piata Iuliu Maniu nr. 24, Telefon: 0258.811327 JUDECATORIA SEBEȘ Str. Lucian Blaga, Numarul 47, Telefon: 0258.733146 JUDECATORIA CÂMPENI Str. Mestesugarilor, nr. 2, Telefon: 0258.771322

Județul Date de contact Judecătorie Judetul Arad JUDECATORIA ARAD: Bd G-ral Vasile Milea, Numarul 2-4, Telefon: 0257.253.630 JUDECATORIA CHISINEU-CRIS – STR. Infratirii, Numarul 87, Telefon: 0257.350692 JUDECATORIA INEU - Cal Republicii, Numarul 26, Telefon: 0257.511309 JUDECATORIA LIPOVA –str. Sava Brancovici, Numarul 27, Telefon: 0257.563131 JUDECATORIA GURA HONT - str. Crisan nr. 1, Gurahont, Telefon: 0257.316.560 Jud. Argeș JUDECATORIA PITESTI - B-dul Eroilor nr. 3-5, Telefon: 0248.224.018 JUDECATORIA CÂMPULUNG – str. Emilian Paveliu, nr.2, Campulung-Muscel, Telefon: 0248.512.016 JUDECATORIA CURTEA DE ARGES – str. Negru Voda, nr. 83, Campulung-Muscel, Telefon: 0248.722.370 JUDECATORIA COSTESTI – str. Victoriei, nr. 72, Costesti - Arges, Telefon: 0248.672.861 JUDECATORIA TOPOLOVENI - Calea Bucuresti, nr. 111, Topoloveni - Arges, Telefon: 0248.666.813 Jud. Bacău JUDECATORIA BACAU - Str. Oituz nr. 20, Telefon: 0234.512.629 JUDECATORIA BUHUSI – str. Doctor Davila, Numarul 1, Telefon: 0234.265744 JUDECATORIA MOINESTI – str. Vasile Alecsandri, Numarul 34, Telefon: 0234.365662 JUDECATORIA ONESTI – str. Tineretului, Numarul 1, Telefon: 0234.311224 JUDECATORIA PODU TURCULUI – str. Tudor Vladimirescu Numarul 196, Telefon: 0234.289630 Jud. Bihor JUDECATORIA ORADEA - str. Parcul Traian nr. 10, Telefon: 0359.432756 JUDECATORIA ALESD - Str. Unirii, Numarul 5, Telefon: 0259.341794 JUDECATORIA BEIUS - Str. Horia, Numarul 11, Telefon: 0259.321433 JUDECATORIA MARGHITA - Str. Tudor Vladimirescu, Numarul 2, Telefon: 0259.362527 JUDECATORIA SALONTA - Str. Oradiei, nr. 2, Telefon: 0259.372556 Jud. Bistrița-Năsăud JUDECATORIA BECLEAN - Str. Piata Libertatii, Nr.13, Telefon: 0263.343817 JUDECATORIA BISTRITA - Str. Alba Iulia, Nr.1, etaj 1, Bistrita, Telefon: 0263.212452 JUDECATORIA NASAUD - Str. Vasile Nascu, nr.49, Nasaud, Telefon: 0263.361058 Jud. Botoșani Judetul Botosani JUDECATORIA BOTOSANI - Bd. Mihai Eminescu nr. 60, Botosani, Telefon: 0231.511017 JUDECATORIA DARABANI - Str. 1 Decembrie, nr. 158-160, Darabani, Telefon: 0231.631269 JUDECATORIA DOROHOI - Str. Postei nr. 1, Dorohoi, Telefon: 0231.611555 JUDECATORIA SAVENI- Str. Dr. Ciuca nr. 1, Saveni, Telefon: 0231.540319 Jud. Brașov JUDECATORIA BRASOV - Bd. 15 noiembrie, nr 45, Brasov, Telefon: 0268.419615 JUDECATORIA FAGARAS - Str. Doamna Stanca nr. 27, Fagaras, Telefon: 0268.211159 JUDECATORIA RUPEA - Str. Republicii nr. 155, Rupea, Telefon: 0268.260260 JUDECATORIA ZARNESTI - Str. Mitropolit Ion Metianu nr. 7, Zarnesti, Telefon: 0268.51578

Jud. BRĂILA JUDECATORIA BRAILA - Cal Calarasilor, Numarul 47, Telefon: 0239.615120 JUDECATORIA FAUREI- Str. Pacii, Numarul 7 JUDECATORIA INSURATEI - Str. Lacu Rezii, Numarul 97, Telefon: 0239.660171 Jud. Buzău JUDECATORIA BUZAU- Bd. Nicolae Balcescu nr. 8, Buzau, Telefon: 0238.719440 JUDECATORIA PATARLAGELE - str.Principala, nr.509, Patarlagele, Telefon: 0238.550156 JUDECATORIA POGOANELE - Str.Unirii, nr.51, Pogoanele, Telefon: 0238.552513 JUDECATORIA RAMNICU-SARAT- str. Gheorghita Lupescu nr. 7, Rm-Sarat, Telefon: 0238.563992 Jud. Caraș-Severin JUDECATORIA RESITA- Horea, Numarul 2-4, Telefon: 0255.213135 JUDECATORIA BOZOVICI- Mihai Eminescu, Numarul 247, Telefon: 0255.242475 JUDECATORIA CARANSEBES- Str. Mihai Viteazu nr. 2, Caransebes, Telefon: 0255.511210 JUDECATORIA MOLDOVA NOUA- 1 Decembrie 1918, Numarul 21, Moldova Noua, Telefon: 0255.541329 JUDECATORIA ORAVITA - Piata Revolutiei nr. 2, Oravita, Telefon: 0255.571954 Jud. Călărași JUDECATORIA CALARASI- Str. Bucuresti nr. 106, Calarasi, Telefon: 0242.316.053 JUDECATORIA OLTENITA - Bd. Tineretului nr. 123, Oltenita, Telefon: 0242.511880 JUDECATORIA LEHLIU GARA - Str. Pompierilor nr. 3-4, Lehliu Gara, Telefon: 0242.640.823 Jud. Cluj JUDECATORIA CLUJ-NAPOCA - Calea Dorobantilor, nr. 2, Cluj Napoca, Telefon: 0264.596111 JUDECATORIA DEJ- str. 16 Februarie, nr. 2-4, Dej, Telefon: 0264.212110 JUDECATORIA TURDA- Pta Republicii, Numarul 5, Telefon: 0264.311985 JUDECATORIA GHERLA - str. Bobalna nr. 55, Gherla, Telefon: 0264.243251 JUDECATORIA HUEDIN – str. Avram Iancu, Numarul 2, Huedin, Telefon: 0264.351788 Jud. Constanța JUDECATORIA CONSTANTA - Str. Traian, Numarul 53, Telefon: 0241.617760 JUDECATORIA MANGALIA – str. Mircea cel Batran, Numarul 4, Telefon: 0241.755567 JUDECATORIA MEDGIDIA – str. Independentei, Numarul 14, Telefon: 0241.810287 JUDECATORIA HARSOVA- Strada Sos. Constantei, nr. 6, Telefon: 0241.871500 Jud. Dâmbovița JUDECATORIA GAESTI, Str. 22 Decembrie 1989, nr. 91, Telefon: 0245.666.045 JUDECATORIA RACARI – str. Ana Ipatescu, Numarul 88, Telefon: 0245.658 744 JUDECATORIA TARGOVISTE – STR. Bulevardul Independentei, nr. 34, Telefon: 0245.615298 JUDECATORIA PUCIOASA - Bd-ul. Garii nr. 10, Telefon: 0245.762255 Jud. Dolj JUDECATORIA CRAIOVA, Str. A. I. Cuza nr. 30, Telefon: 0251.414060 JUDECATORIA BAILESTI – STR. Victoriei, Numarul 46, Telefon: 0251.311717 JUDECATORIA CALAFAT - Bulevardul Tudor Vladimirescu nr. 27, Telefon: 0251.231910 JUDECATORIA FILIASI - Racoteanu, Numarul 208, Telefon: 0251.441687 JUDECATORIA SEGARCEA - str. Unirii, nr. 60, Telefon: 0251.210327 Jud. Covasna JUDECATORIA SFANTU GHEORGHE – str. Kriza Janos, Numarul 2, Telefon: 0267.315072 JUDECATORIA INTORSURA BUZAULUI - Str. Hanului, Numarul 4, Telefon: 0267.371598 JUDECATORIA TARGU SECUIESC- Str. Ady Endre nr. 5, Telefon: 0267.361259 Jud. Galați JUDECATORIA BUFTEA, Str. Brailei nr. 153, Galati, Telefon: 0236/460331 JUDECATORIA TARGU BUJOR, Str. Justitiei nr. 24, Telefon: 0236/340749 JUDECATORIA TECUCI, Str. Costache Racovita nr. 28 bis, Municipiul Tecuci, Telefon: 0236/820039 Jud. Giurgiu JUDECATORIA BOLINTIN VALE, Str. Republicii, Bolintin Vale, Telefon: 0246.270.867 JUDECATORIA GIURGIU, Str. Portului Nr. 13, Giurgiu, Telefon: 0246.212.725 Jud. Gorj JUDECATORIA TARGU JIU, Tudor Vladimirescu, Numarul 34, Telefon: 0253.212.666 JUDECATORIA MOTRU, Aleea Trandafirilor, Nr.3b, Telefon: 0253.410.542 JUDECATORIA NOVACI, Parangului Numarul 57, Telefon: 0253.466.498 JUDECATORIA TARGU CARBUNESTI, Str. Trandafirilor, Nr.46, Telefon: 0253.378.622 Jud. Harghita JUDECATORIA MIERCUREA CIUC, Gheorghe Doja, Numarul 6, Telefon: 0266.311275 JUDECATORIA GHEORGHENI, STR. Kossuth Lajos, Numarul 4, Telefon: 0266.364902 JUDECATORIA ODORHEIU SECUIESC, Str. Bethlen Gabor nr. 1 JUDECATORIA TOPLITA, Str. Nicolae Balcescu, nr. 48, Telefon: 0266.341230 Jud. Hunedoara JUDECATORIA BRAD, STR. Avram Iancu, Numarul 36, Telefon: 0254.612639 JUDECATORIA DEVA, Bd. 1 Decembrie 1918 nr. 35, Telefon: 0254/214332 JUDECATORIA HATEG, Str. Mihai Viteazul nr. 9, langa Politia orasului, Telefon: 0254.770922 JUDECATORIA HUNEDOARA, Victoriei, Numarul 2, Telefon: 0254.712438 JUDECATORIA ORASTIE, Str. Gheorghe Baritiu nr. 10, Telefon: 0254.247582 JUDECATORIA PETROSANI, Bd 1 Decembrie 1918, Numarul 77, Telefon: 0254.541535 Jud. Ilfov JUDECATORIA BUFTEA, Buftea, strada Stirbei Voda nr.24, judetul Ilfov JUDECATORIA CORNETU, comuna Cornetu, sos. Alexandriei nr. 140, judeT Ilfov, cod 077070 Jud. Iași JUDECATORIA IASI Sectia civila - Iasi, str.Grigore Ureche, nr.3, bl. Gheorghe Sontu, parter, Telefon 0232.211250 Sectia penala - Iasi, str. Sf. Lazar nr. 2; telefon: 0232.255914 JUDECATORIA HIRLAU, Gheorghe Doja, Numarul 1, Telefon: 0232.722344 JUDECATORIA PASCANI, Gradinitei, Numarul 8, Telefon: 0232.762171 JUDECATORIA RADUCANENI, comuna Raducaneni, Telefon: 0232.292315 Jud. Maramureș JUDECATORIA BAIA MARE, B-dul Republicii nr. 2A, Telefon: 0262.218235 JUDECATORIA DRAGOMIRESTI, Str. Principala nr. 1086, Telefon: 0262.337005 JUDECATORIA SIGHETU MARMATIEI, Str. Corneliu Coposu nr. 2, Telefon: 0262.311470 JUDECATORIA ȘOMCUȚA MARE, Somesului, Numarul 17, Telefon: 0262.280033 JUDECATORIA TIRGU LĂPUȘ, Str. Liviu Rebreanu nr. 77, Telefon: 0262.384146 JUDECATORIA VIȘEU DE SUS, Nicolae Labis, Numarul 1, Telefon: 0262.355744 Jud. Mehedinți JUDECATORIA BAIA DE ARAMA, str. Nicu Pereanu nr. 8, judetul Mehedinti, Telefon: 0252.381021 JUDECATORIA DROBETA TURNU SEVERIN, Bd Carol I, Numarul 14, Telefon: 0252.403199 JUDECATORIA ORSOVA, str. 1 Decembrie 1918, nr. 20, Telefon: 0252.361593 JUDECATORIA STREHAIA, str. Republcii, nr. 197, Telefon: 0252.370030 JUDECATORIA VANJU MARE, str. Viilor, Numarul 5, Telefon: 0252.350436 Jud. Mureș JUDECATORIA TÂRGU MUREȘ, Justitiei, Numarul 1, Telefon: 0265.260919 JUDECATORIA LUDUȘ, STR. Republicii, Numarul 51B, Telefon: 0265.411095 JUDECATORIA REGHIN, str. Petru Maior, Numarul 45, Telefon: 0265.512191 JUDECATORIA SIGHIȘOARA, STR. Justitiei, Numarul 3, Telefon: 0265.771851 JUDECATORIA TÂRNĂVENI, STR. Republicii, Numarul 44, Telefon: 0265.443714 Jud. Neamț JUDECATORIA PIATRA NEAMT, Str. Mihai Eminescu nr. 30, Telefon: 0233.214019 JUDECATORIA BICAZ, STR. Republicii, Numarul 21, Telefon: 0233.254199 JUDECATORIA ROMAN, Pta Roman Voda, Numarul 1, Telefon: 0233.743858 JUDECATORIA TÂRGU NEAMȚ, Bd Stefan cel Mare, Numarul 53, Telefon: 0233.790844 Jud. Olt JUDECATORIA BALȘ, Str. Nicolae Balcescu nr. 1, Telefon: 0249.450300 JUDECATORIA CARACAL, Str. Iancu Jianu nr. 37, Telefon: 0244.511030 JUDECATORIA CORABIA, Str. C. A. Rosetti nr. 53, Telefon: 0244.563991 JUDECATORIA SLATINA, Str. Lipscani nr. 43, Telefon: 0244.435526 Jud. Prahova JUDECATORIA PLOIESTI, STR. Gheorghe Lazar, Numarul 6, Telefon: 0244.544781 JUDECATORIA CÂMPINA, Str. 1 Decembrie 1918, nr. 14, Telefon: 0244.333045 JUDECATORIA MIZIL, str. Mihai Bravu, nr. 71, Telefon: 0244.251148 JUDECATORIA MORENI, 22 Decembrie 1989, Numarul 7, Telefon: 0245.665864 JUDECATORIA SINAIA, Aleea Dreptatii, nr. 1, Telefon: 0244.310951 JUDECATORIA VĂLENII DE MUNTE, Str. Tipografiei, nr. 1, Telefon: 0244.280946 Jud. Sălaj JUDECATORIA ȘIMLEUL SILVANIEI, Str. Iuliu Maniu nr. 1, Telefon: 0261.676696 JUDECATORIA ZALĂU, Str. Tudor Vladimirescu nr. 12, Telefon: 0244.612296 Jud. Satu-Mare JUDECATORIA CAREI, STR. 1 Decembrie 1918, Numarul 34, Telefon: 0261.861184 JUDECATORIA SATU-MARE, STR. Mihai Viteazul, Numarul 8, Telefon: 0261.713750 JUDECATORIA NEGREȘTI-OAȘ, Aleea Trandafirilor, Numarul 7, Telefon: 0261.855122 Jud. Sibiu JUDECATORIA AGNITA, Agnita, Str. Aurel Vlaicu nr. 8, Telefon: 0269.510875 JUDECATORIA MEDIAȘ, str. Unirii, Numarul 10, Telefon: 0269.845048 JUDECATORIA SĂLIȘTE, Pta Junior, Numarul 41, Telefon: 0269.553966 JUDECATORIA SIBIU, B-dul Victoriei nr. 11, Telefon: 0269.211207 JUDECATORIA AVRIG, Str. Gheorghe Lazar, nr. 2, Telefon: 0269.525226 Jud. Suceava JUDECATORIA SUCEAVA, STR. Stefan cel Mare, Numarul 62, Telefon: 0230.214948 JUDECATORIA FĂLTICENI, Str. Nicu Gane F.N, Telefon: 0230.544363 JUDECATORIA CÂMPULUNG MOLDOVENESC. Cal Bucovinei, Numarul 62, Telefon: 0230.314861 JUDECATORIA GURA HUMORULUI, Bd Bucovina, Numarul 21, Telefon: 0230.232422 JUDECATORIA RĂDĂUȚI, Pta Unirii, Numarul 64, Telefon: 0230.561828 JUDECATORIA VATRA DORNEI, STR. Mihai Eminescu, Numarul 15, Telefon: 0230.374341 Jud. Teleorman JUDECATORIA ALEXANDRIA, STR. Independentei, Numarul 22, Telefon: 0247.311975 JUDECATORIA ROșIORII DE VEDE, Str. Marasesti Nr.52, Telefon: 0247.466748 JUDECATORIA TURNU MĂGURELE, Str. 1 Decembrie nr. 6, Telefon: 0247.416045 JUDECATORIA VIDELE, STR.Republicii, Numarul 2, Telefon: 0247.453117 JUDECATORIA ZIMNICEA, Sediu: Str.Eroilor, nr.45, Telefon: 0247.368628 Jud. Timiș JUDECATORIA DETA, Deta, Str. Victoriei nr. 3 A, Telefon: 0256.390982 JUDECATORIA LUGOJ, Str. 20 Decembrie 1989 nr. 13, Telefon: 0256.352003 JUDECATORIA Sânnicolau Mare, Str. 16 Decembrie 1989 nr. 8, Telefon: 0256.370110 JUDECATORIA Timișoara, P-ta Tepes Voda nr. 2, Telefon: 0256.498054 JUDECATORIA Făget, str. 1 Decembrie 1918 nr. 3, Telefon: 0256.320962 Jud. Tulcea JUDECATORIA TULCEA, Str. Pacii nr. 83, Telefon: 0240.517845 JUDECATORIA BABADAG, Mihai Viteazu, Numarul 22, Telefon: 0240.561905 JUDECATORIA MĂCIN, STR. George Cosbuc, Numarul 2, Telefon: 0240.573128 Jud. Vâlcea JUDECATORIA RÂMNICU VÂLCEA, Str. Scoarul Revolutiei nr. 2, Telefon: 0250.731657 JUDECATORIA BREZOI, STR. Eroilor, Numarul 1, Telefon: 0250.778993 JUDECATORIA DRĂGĂȘANI, Str. Gib Mihaescu nr. 25, Telefon: 0250.810631 JUDECATORIA HOREZU, Str. 1 Decembrie nr. 8, Telefon: 0250.860879 JUDECATORIA BĂLCEȘTI, Str. 1 Decembrie nr. 1, Telefon: 0250.840379 Jud. Vaslui JUDECATORIA BÂRLAD, Str. Republicii nr. 277, Telefon: 0235.414621 JUDECATORIA HUȘI, Str. Al. Giugaru nr. 1, Telefon: 0235.480347 JUDECATORIA MURGENI, Str. Mihai Eminescu nr. 10, Telefon: 0235.426426 JUDECATORIA VASLUI, Str. Ing. Badea Romeo nr. 13, Telefon: 0235.311356 Jud. Vrancea JUDECATORIA FOCȘANI, str. Cuza Voda, nr. 8, Telefon: 0237.214000 JUDECATORIA ADJUD, Str. Copacesti, nr. 2-4, Telefon: 0237.642000 JUDECATORIA PANCIU, Str. Nicolae Titulescu,Nr. 53, Localitatea Panciu, Telefon: 0237.275325. (http://www.dreptonline.ro/institutii/judecatorii.php).

CURTEA DE APEL: Curtea de APEL date de contact CURTEA DE APEL ALBA IULIA Adresa: Alba Iulia, str. I.C. Brătianu, nr. 1 Tel.: 0258810289 ; 0258810293; CURTEA DE APEL BUCUREŞTI Adresa: Bucureşti, Spl. Independenţei, nr. 5, sectorul 4 Tel.: 0213195181 ; 0213195183 ; 0372125300; 0213195180 ; CURTEA DE APEL CRAIOVA Adresa: Craiova, str. C. Brancusi, nr. 5A Tel.: 0251418568; 0351403100; CURTEA DE APEL ORADEA Adresa: Oradea, str. Roman Ciorogariu, nr. 12 Tel.: 0259426883; 0259426884; 035941002 ; 0359410033; Fax: 0259426881; CURTEA DE APEL SUCEAVA Adresa: Suceava, str. Ştefan cel Marem nr. 62 Tel.: 0230216321; CURTEA DE APEL BACĂU Adresa: Bacău, str. Cuza Vodă, nr. 1 Tel.: 0234513678 ; 0234514750 ; 0234513296 ; 0234514396; Fax: 0234514480; CURTEA DE APEL CLUJ NAPOCA Adresa: Cluj-Napoca, P-ţa Ştefan cel Mare, nr. 1 Tel.: 0264504301 ; 0264504302 ; 0264504303; 0264504300 ; Fax: 0264593866; CURTEA DE APEL GALAȚI Adresa: Galaţi, str. Brăilei, nr. 153 Tel.: 0236460027; CURTEA DE APEL PITEȘTI Tel.: 0248219375; 0248219374; CURTEA DE APEL TÂRGU MUREȘ Adresa: Târgu Mureş, str. Justiţiei, nr. 1 Tel.: 0265263694 ; 0265265908 ; 0265269363 ; 0265263813; Fax: 0265267920; CURTEA DE APEL BRAȘOV Adresa: Brasov, b-dul. Eroilor, nr. 5, et. II-III
Tel.: 0268414054 ; 0268477961; 0268414114 ; CURTEA DE APEL CONSTANȚA Adresa: Constanţa, strada Traian, nr. 35c Tel.: 0241606597; 0241606572; 0241616003; 0241606591 ; 0241551356 ; CURTEA DE APEL IAȘI Adresa: Iaşi, str. Anastasie Panu, nr. 25 Tel.: 0232217808; Fax: 0232255907; 0232260600 ; CURTEA DE APEL PLOIEȘTI Adresa: Ploieşti, str. Emil Zola, nr. 4 Tel.: 0244522445 ; 0244522446; CURTEA DE APEL TIMIȘOARA Adresa: Timişoara, Piaţa Ţepeş Vodă, nr. 2A Tel.: 0256498054; 0256494650 (http://www.justitia-romana.org/curtea-de-apel/Curtea-de-Apel-TIMISOARA).

Anexe 2 – model cereri a) Model Cerere de continuare a procesului penal DOMNULE PREȘEDINTE (sau PRIM PROCUROR), Subsemnatul(a), ..............., domiciliat(ă) în .............., învinuit(ă) în dosarul de urmărire penală nr. ............. sau inculpat(ă) în dosarul penal nr. .........., cu termen de judecată la data de .............. În temeiul art. 18 sau art. 319 Cod procedură penală, solicit CONTINUAREA PROCESULUI PENAL / URMĂRIRII PENALE și să nu rămână aplicabile dispozițiile legale privind amnistia ori prescripția, retragerea plângerii prealabile, renunțare la urmărirea penală ori de constatarea unei clauze de nepedepsire sau de neimputabilitate, ori de, deoarece susțin că................... (fapta ce mi se impută nu există, ori nu este prevăzută în legea penală, nu a fost săvârșită de mine, sau nu sunt vinovat (ă), fapt pentru care vă rog să administrați toate probele necesare în vederea stabilirii adevărului și să pronunțați soluția legală a...................... (clasării dosarului în baza art. 327 b) CPP raportat la art. 16 (1) lit.... (a, b sau c) CPP sau să pronunțați soluția legală a achitării mele în baza art. 396 (7) CPP raportat la art. 16 lit.... (a, b sau c) CPP).

b) MODEL DE DENUNȚ DOMNULE PRIM-PROCUROR, SUBSEMNATUL(A)/SUBSCRISA…………………………………………………... ………………, DOMICILIAT(A)/CU SEDIUL ÎN ……………….., REPREZENTATA DE ……………IN CALITATE DE …………………, ÎN TEMEIUL ART. 221 DIN CODUL DE PROCEDURA PENALA, VA ADUC LA CUNOSTINTA URMATOARELE: ……………………………. DESCRIEREA CAT MAI PRECISA SI CLARA A FAPTELOR CARE, IN OPINIA PETITIONARULUI, CONSTITUIE INFRACTIUNE CU PRECIZAREA DATEI SAVARSIRII FAPTELOR SAU A CONSTATARII URMARILOR FAPTELOR ORI A ORICAROR IMPREJURARI LEGATE DE CAUZA; DACA SUNT CUNOSCUTE, TREBUIE MENTIONATE NUMELE SI ADRESA FAPTUITORULUI; DESCRIEREA TREBUIE FACUTA IN MOD CAT MAI OBIECTIV SI CAT MAI DETASAT DE EMOTIILE, TRAIRILE, SENTIMENTELE, PARERILE SAU APRECIERILE CELUI CARE RELATEAZA …………………………………………. SOLICIT/SOLICITAM TRAGEREA LA RASPUNDERE PENALA A FAPTUITORULUI. MIJLOACELE DE PROBA PE CARE SE INTEMEIAZA PREZENTA PLANGERE SUNT URMATOARELE:

 • MARTORI - INSCRISURI - FOTOGRAFII: DATA: SEMNATURA
  DOMNULUI PRIM-PROCUROR AL PARCHETULUI DE PE LANGA TRIBUNALUL …………………..

c) Model declarație persoană vătămată JUDECĂTORIA ……………..

Şedinţa ………… din data de ………

DECLARAŢIE PERSOANĂ VĂTĂMATĂ

Nume .............................. , prenume ........................ , poreclă ......................... , data şi locul naşterii ............................... , codul numeric personal .........................., numele şi prenumele părinţilor ................................. , cetăţenia ............................ , starea civilă ....................... , situaţia 0020militară ......................... , studii ......................... , profesia ori ocupaţia ................... , locul de muncă ........................... , domiciliul şi adresa unde locuieşte efectiv .................................... , adresa la care doreşte să îi fie comunicate actele de procedură ...................................... , antecedente penale/împotriva sa se desfăşoară un alt proces penal .............................. , alte date (pentru stabilirea situaţiei personale) ............................................... . Conform art. 111 alin.(2) C. proc. pen. s-au adus la cunoştinţă următoarele drepturi şi obligaţii:

 • dreptul de a fi asistată de avocat, iar în cazurile de asistenţă obligatorie, dreptul de a i se desemna un avocat din oficiu;
 • dreptul de a apela la un mediator în cazurile permise de lege;
 • dreptul de a propune administrarea de probe, de a ridica excepţii şi de a pune concluzii, în condiţiile prevăzute de lege;
 • dreptul de a fi încunoştinţată cu privire la desfăşurarea procedurii, dreptul de a formula plângere prealabilă, precum şi dreptul de a se constitui parte civilă;
 • obligaţia de a se prezenta la chemările organelor judiciare;
 • obligaţia de a comunica orice schimbare de adresă. De asemenea i s-a adus la cunoştinţă dreptul prevăzut de art.111 alin. (5) C. proc. pen.:
 • în cazul în care inculpatul va fi privat de libertate, respectiv condamnat la o pedeapsă privativă de libertate, aceasta poate să fie informată cu privire la punerea acestuia în libertate în orice mod. I se pune în vedere să arate tot ceea ştie despre fapta care face obiectul judecăţii. Ora începerii ascultării persoanei vătămate: …………. Întrebare …………………………………………………………………………. Răspuns ................................................................................................................... Întrebare ............................................................................................................ Răspuns ............................................................................................................. Ora finalizării ascultării persoanei vătămate: ………………….

PREŞEDINTE, GREFIER, PERSOANĂ VĂTĂMATĂ, ( https://legeaz.net/modele/declaratie-persoana-vatamata

Anexa 3 – Quizz Fiecare întrebare de mai jos poate avea: toate răspunsurile corecte, niciun răspuns corect sau unul sau mai multe răspunsuri corecte. Încercuiți varianta/variantele corecte de răspuns. 1. Efectuarea în continuare a urmăririi penale față de suspect poate fi dispusă: a) numai de procuror, prin ordonanță; b) și de organele de cercetare penală, cu încuviințarea prealabilă a procurorului c) și de organele de cercetare penală, cu confirmarea procurorului 2. Este obligatorie aplicarea legii penale mai favorabile intervenită după judecarea definitivă a cauzei: a) dacă legea nouă prevede în locul pedepsei închisorii şi pedeapsa amenzii alternativ cu închisoarea b) când până la executarea completă a pedepsei închisorii sau amenzii a intervenit o lege care prevede o pedeapsă mai uşoară, iar sancţiunea aplicată depăşeşte maximul special prevăzut în legea nouă, mai favorabilă c) în cazul măsurilor educative neexecutate, dar care au corespondent în legea nouă, indiferent dacă aceasta este mai favorabilă 3. Soluția de renunțare la urmărirea penală: a) poate fi atacată de către persoana vătămată cu plângere la judecătorul de drepturi și libertăți b) nu poate fi atacată de către suspect. c) poate fi dispusă chiar dacă autorul este necunoscut d) poate fi atacată de către suspect

 1. În procedura confirmării ordonanței prin care s-a dispus renunțarea la urmărire penală, judecătorul de cameră preliminară: a) verifică legalitatea și temeinicia soluției doar pe baza materialului din dosarul de urmărire penală b) poate încuviința administrarea probei cu martori c) poate dispune clasarea d) clasarea nu este posibilă
 2. În cursul cercetării judecătorești pot fi administrate: a) şi probele necontestate de părți sau persoana vătămată b) și probe ce au fost excluse în procedura soluționării plângerii împotriva ordonanței de clasare, în cazul în care s-a admis plângerea și s-a dispus începerea judecății c) probe noi prin care să se dovedească d) înscrisuri
 3. Sunt instituții responsabile: a) Poliția b) Tribunal c) Curtea de Apel d) Înalta Curte de Casație și Justiție
 4. Numai după începerea urmăririi penale poate fi: a) audiată persoana vătămată b) dispusă percheziția domiciliară c) realizată audierea anticipată a unui martor
 5. Sunt drepturi ale persoanei vătămate următoarele: a) dreptul de a adresa întrebări inculpatului, martorilor și experților b) dreptul de a fi asistată de avocat sau reprezentată c) dreptul de a apela la un mediator, în cazurile permise de lege d) dreptul de a fi ascultată
 6. X i-a smuls din mână lui Y telefonul mobil, în timp ce acesta din urmă vorbea la telefon. Pentru că Y a început să țipe după ajutor, X i-a aplicat o lovitură de cuțit în zona abdominală și a fugit cu telefonul sustras. Y a decedat la scurt timp din cauza hemoragiei masive. În sarcina lui X se va reține: a) omor în concurs cu infracțiunea de furt, având în vedere faptul că la momentul săvârșirii omorului infracțiunea de furt era deja consumată b) omor calificat comis pentru a ascunde săvârșirea unei infracțiuni în concurs cu infracțiunea de furt c) omor calificat comis pentru a ascunde săvârșirea unei infracțiuni în concurs cu infracțiunea de tâlhărie d) doar omor calificat
 7. Infracțiunile sunt reglementate legal de: a) Codul Muncii b) Codul Familiei c) Codul de Procedură Fiscală d) Codul Silvic
 8. Valabilitatea cazierului judiciar este de: a) 7 zile b) 30 zile c) 3 luni d) 6 luni

 9. Expertiza medico-legală se efectuează în următoarele situații: a) pentru minorii care au intre 14 și 16 ani și au săvârșit o infracțiune b) pentru mama care și-a ucis sau vătămat nou-născutul sau fătul (copilul care încă nu s-a născut) c) pentru suspectul sau inculpatul care a săvârșit o infracțiune față de care există bănuiala că discernământul său este afecta d) pentru minorii care au peste 18 ani și au săvârșit o infracțiune

 10. Sunt judecate de către Tribunal: a) Omorul calificat b) Luarea de mită c) Spionajul d) atentatul care pune în pericol securitatea națională
 11. Plângerea sau denunțul trebuie sa conțină: a) numele și prenumele petiționarului b) calitatea petiționarului (precizarea dacă acționează in nume personal sau ca mandatar/reprezentant al unei persoane c) descrierea detaliată a faptei care formează obiectul sesizării d) indicarea mijloacelor de probă
 12. Fapta de a aplica o lovitură cu un cuțit în zona gâtului ce a avut drept consecință producerea unei plăgi penetrante constituie: a) infracțiunea de lovire sau alte violențe, dacă gravitatea a fost evaluată la 25 de zile de îngrijiri medicale b) tentativă la omor, chiar dacă gravitatea a fost evaluată la 25 zile de îngrijiri medicale c) vătămare corporală, dacă leziunile traumatice au necesitat 25 de zile de îngrijiri medicale, dar prin raportul de expertiză medico-legală s-a constatat că fapta a pus în pericol viața victimei d) doar infracțiunea de lovire