Termeni si conditii

 1. Accesul și utilizarea acestui Site sunt supuse următoarelor condiții de utilizare și tuturor legilor și regulamentelor aplicabile. Accesând și utilizând Site-ul, acceptați, fără limitări sau calificări, aceste condiții. Dacă nu sunteți de acord sau nu acceptați, fără limitări sau calificări, Condițiile de Utilizare ale acestui Site, va rugăm să îl părăsiți negreșit;

 2. Site-ul și tot ceea ce cuprinde acesta, incluzând, fără limitare, toate textele (în continuare, „Conținut”) care sunt în proprietatea și sub dreptul de autor (copyright) al echipei asociatiatis.com sau al altora cu toate drepturile rezervate, cu excepția cazului în care nu este altfel specificat. Este strict interzisă utilizarea oricărui Conținut, fără permisiunea în scris a proprietarului „Conținutului”. De asemenea, vă informăm că asociatiatis.com își va asigura și impune în mod hotărât recunoașterea tuturor drepturilor, inclusiv cele de proprietate intelectuală, în conformitate cu legile în vigoare, ajungând dacă este cazul la acționarea celor vinovați de încălcarea dreptului de proprietate intelectuală și nu numai în judecată prin instanțele competențe;

 3. asociatiatis.com acordă permisiunea de a utiliza Site-ul în condițiile după cum urmează:

 4. Puteți descărcă Conținutul, însă doar pentru folosul personal și ne-comercial și cu condiția de a va conforma cu informațiile referitoare la dreptul de autor (copyright) și alte drepturi de proprietate intelectuală cuprinse în Conținut;

 5. Nu aveți permisiunea să copiați, să refolosiți, să reproduceți, să autorizați, să acordați o licență de folosire, să creați lucrări derivate din, sau să transferați, să vindeți sau să folosiți Conținutul în alt mod, fără acordul în scris al asociatiatis.com;

 6. Este interzis să folosiți Site-ul pentru a afișa sau transmite orice fel de material ce are caracter calomnios, abuziv, amenințător, fals, înșelător, de hartuire, licențios, vulgar, obscen, scandalos, instigator, pornografic sau profanator, sau orice alt gen de material care poate constitui sau încuraja un comportament ce va putea da naștere unei infracțiuni sau ar putea conduce la răspundere civilă ori ar încalca în alt mod legea. În acest sens, asociatiatis.com va coopera cu oricare dintre autoritățile desemnate să aplice legea și se va conforma oricărei hotărâri judecătorești prin care se cere sau se ordonă acestui Site să dezvăluie identitatea oricărei persoane care ar afișa sau transmite orice fel de informație sau material de acest fel pe sau prin intermediul Site-ului; și, nu în ultimul rând,

 7. Este interzis să utilizați Site-ul în scop de publicitate, pentru sine sau pentru altul;

 8. Orice gen de comunicări sau materiale pe care le transmiteți pe acest Site, precum întrebări, comentarii, sugestii sau alte mesaje de acest fel vor fi considerate ca neconfidențiale și neprotejate de drepturi de proprietate intelectuală determinate;

 9. Utilizarea acestui site este în totalitate pe contul dumneavoastră. asociatiatis.com și partenerii nu sunt răspunzători pentru daune directe sau indirecte, de orice natură, ce ar rezultă din sau în legătură cu utilizarea acestui site sau a conținutului sau. asociatiatis.com nu își asumă nicio responsabilitate și nu va fi răspunzătoare pentru nicio daună sau viruși care ar putea să vă infecteze computerul, tableta ori telefonul sau alte bunuri în urmă accesării sau utilizării acestui site, sau descărcării oricărui material, informații, text, imagini video sau audio de pe acest site;

 10. Răspunsul acordat de către echipa asociatiatis.com, sub orice formă, la mesajul transmis de către dumneavoastră, are ca scop informarea și orientarea la modul general, fără să genereze o relație contractuală și fără să creeze obligații reciproce. Astfel, rămane la latitudinea dumneavoastră exclusivă să acționați în consecintă, bazându-vă în întregime sau în parte pe sfatul primit. Echipa asociatiatis.com nu va prelua nicio responsabilitate pentru orice situații ce s-ar putea ivi din luarea deciziilor dumneavoastră în bază informațiilor conținute în răspunsul primit;

 11. Echipa asociatiatis.com poate modifica, sub orice aspect, ori poate șterge postarea dumneavoastră plasată în cadrul Site-ului, cum, de altfel, poate modifica orice caracteristici ale acesteia;

 12. Site-ul poate conține link-uri către alte site-uri aflate în proprietatea sau operate de alte părți decât asociatiatis.com. Astfel de link-uri vă sunt furnizate pentru a le folosi numai dacă veți considera oportun. asociatiatis.com nu controlează și nu este răspunzatoare pentru conținutul și condițiile de confidențialitate sau securitate și de funcționalitatea acestor site-uri. Fără a se limită la cele mai sus enunțate, asociatiatis.com își declină în mod special orice răspundere dacă aceste site-uri: (i) incalcă drepturile de proprietate intelectuală ale unei terțe părti; (ii) sunt inexacte, incomplete sau conțin informații înșelătoare; (iii) nu oferă o securitate adecvată; (iv) conțin viruși sau alte elemente cu caracter distructiv; sau (v) sunt licențioase sau calomnioase;

 13. De asemenea, asociatiatis.com nu autorizează conținutul sau orice alte produse și servicii prevăzute pe astfel de site-uri. Dacă intrați printr-un link pe astfel de site-uri sau pe acest site, vă asumați personal riscul, fără a există în acest sens permisiunea asociatiatis.com;

 14. Este interzisă utilizarea acestui site pentru a posta sau transmite orice fel de material ilegal, de amenințare, fals, inselător, abuziv, de hărtuire, defăimător, vulgar, obscen, scandalos, incendiar, pornografic, profan sau orice alt material care ar putea constitui sau încuraja un comportament care ar putea fi considerat criminal, poate da naștere responsabilitătii civile sau viola orice lege. Echipa asociatiatis.com va coopera deplin cu orice autorități care aplică legea sau orice ordin judiciar care solicită sau ordonă detinătorilor acestui Site să releve identitatea persoanelor care postează sau transmit astfel de informații sau materiale; sunteți de acord în așa fel încât detinătorii acestui Site, la alegerea acestora, să înceteze sau să întrerupă utilizarea de către dvs. a site-ului în momentul nerespectării prezenților Termeni de Utilizare;

În momentul suspendării sau încetării despre care s-a făcut vorbire la paragraful anterior-menționat, dumneavoastră trebuie (a) să încetați utilizarea site-ului și (b) să distrugeți orice copii făcute după orice parte a conținutului său. Nu veți considera asociatiatis.com răspunzatoare pentru daunele, costurile, răspunderile, cheltuielile și sumele pentru înțelegerile legate de orice proces, pretenție sau acțiune depusă de către un terț împotrivă Site-ului drept rezultat al (a) neglijenței, defectuoasei reprezentări, erori sau omitere din partea dvs. sau (b) incălcării din partea dvs. a Termenilor de Utilizare și a legilor sau regulamentelor de aplicare;

 1. Utilizați acest site pe propria responsabilitate. Nici asociatiatis.com, nici detinătorii sau terții implicați în crearea, producerea sau livrarea site-ului nu sunt responsabili pentru daunele directe, indirecte, punitive, incidentale, speciale, logice sau alte daune legate de utilizarea acestui site sau a conținutului, indiferent dacă se realizează pe bază unui contract, responsabilitate strictă sau altă modalitate, chiar cu avertizarea privind posibilitatea unor astfel de daune

 2. Aceste Condiții de Utilizare și utilizarea acestui site sunt guvernate de legile române. Instanțele competente din România vor avea jurisdicție exclusivă asupra oricăror și tuturor disputelor ce vor apărea din sau se vor referi la sau vor fi în legătură cu prevederile Condițiilor de Utilizare și/sau Conținutul site-ului sau în cazul disputelor în care aceste Condiții de Utilizare și/sau acest site vor fi considerate fapte relevante pentru astfel de dispute;

 3. Din motive de securitate, IP-ul dumneavoastră va fi logat. IP-ul nu va fi folosit în scopuri publice;

 4. Întreg conținutul acestui site poate fi modificat și vă este oferit „ca atare” fără a se oferi nicio garanție de niciun fel, fie această expresă sau implicită;

 5. asociatiatis.com poate, în orice moment și fără notificare prealabilă, să revizuiască această pagină – aceste condiții de utilizare – prin actualizarea acestora. Sunteți obligat să respectați oricare și toate astfel de revizuiri și de aceea va trebui să vizitați această pagină a site-ului nostru în mod regulat pentru a lua la cunostință condițiile de utilizare actualizate;

Beneficiarul este de acord ca datele sale furnizate prin crearea contului si prin interactiunea cu expertii de pe platforma asociatiatis.com sa poata fi utilizate si prelucrate de catre Asociatia Technology and Innovation for Society/Tehnologie si inovare pentru societate, in sensul desfasurarii proiectului “Cresterea transparentei, calitatii si accesibilitatii serviciilor oferite cetatenilor de catre sistemul judiciar, cu ajutorul tehnologiei”, cod 125819, finantat prin POCA, in cadrul apelului CP8/2018 (pentru regiunile mai puțin dezvoltate) - Sprijin pentru acțiuni de îmbunătățire a accesului la justiție și pentru promovarea metodelor alternative de soluționare a litigiilor, in conformitate cu prevederile Directivei CE/95/46 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, transpusa prin Legea nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date cu modificarile si completarile ulterioare, precum si prevederile Directivei 2002/58/CE privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice, transpusa prin Legea nr. 506/2004.

Beneficiarul este de acord ca datele sale și informatiile transmise prin crearea contului pe platforma asociatiatis.com ca Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice (MDRAP) să fie autorizat prin compartimentele de specialitate ale AM POCA să proceseze datele sale personale și informatiile incarcate pe platformă, în cadrul activităților de informare realizate prin POCA, în baza Regulamentului UE 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95 / 46 / CE (Regulamentul general privind protecția datelor), precum și prelucrarea, stocarea / arhivarea datelor conform normelor legale incidente.