Cursuri și sesiuni informative

Informati-va! Pentru a accelera accesul dumneavoastra la serviciile oferite de sistemul de justitie, parcurgeti materialele din sectiunea accelerator si completati chestionarul de evaluare a cunostintelor de la urmatorul link:

https://forms.gle/LNex4iEwn3tZAJVZ8

Mult succes!

Modulul 1

Tutorial Dreptul familiei: https://youtu.be/KaXCEBGg08s

Podcast Desfacerea casatoriei: https://youtu.be/Ry_K-DiN_MY

Podcast Dreptul Muncii: https://youtu.be/avtmIJzf5Tk

Podcast Animale de companie https://youtu.be/d1bsMIeBEW8

RESPECTAREA PRINCIPIILOR ORIZONTALE(Promovarea Nediscriminării și Incluziunii în Echipa de Proiect: Această secțiune detaliaza cum principiile nediscriminării și incluziunii sunt aplicate în procesul de selecție a membrilor echipei de proiect. Se va pune accent pe adoptarea unor politici de recrutare care asigură egalitatea de șanse pentru toți candidații, indiferent de gen, etnie, vârstă sau abilități. De asemenea, se discuta despre programe de formare și dezvoltare care susțin diversitatea și incluziunea în cadrul echipei. Asigurarea Accesibilității și Echității pentru Grupul Țintă: Această secțiune exploreaza cum proiectul își propune să asigure că serviciile și beneficiile sunt accesibile și echitabile pentru toate segmentele grupului țintă, inclusiv persoanele defavorizate sau cu dizabilități. Se va vorbi despre modalități de adaptare a tehnologiilor și serviciilor pentru a fi incluzive și ușor accesibile tuturor cetățenilor. Sustenabilitatea în Implementarea Proiectului: Această parte abordeaza modul în care principiile de sustenabilitate sunt integrate în toate etapele proiectului, de la planificare și implementare, până la evaluare. Se va discuta despre alegerea soluțiilor tehnologice care nu doar îmbunătățesc calitatea serviciilor judiciare, dar sunt și durabile și eficiente din punct de vedere al resurselor. Colaborarea cu Asociația Technology and Innovation for Society pentru Promovarea Incluziunii și Sustenabilității: Această secțiune evidențiaza colaborarea cu Asociația Technology and Innovation for Society în promovarea principiilor de incluziune și sustenabilitate. Se va discuta despre modul în care expertiza și resursele asociației contribuie la dezvoltarea unor soluții tehnologice care respectă aceste principii și cum parteneriatul contribuie la atingerea obiectivelor proiectului într-un mod responsabil și inclusiv.

Modulul 2

Tutorial Constructii: https://youtu.be/CtSf9S3I_lk

Podcast Dreptul la proprietate: https://youtu.be/z5k9Xp3osPE

Podcast: Transparenta: https://youtu.be/161wwPbkwSE

Podcast Granituirea: https://youtu.be/Z3jgX65GUGg

În cadrul proiectului nostru, respectarea principiilor orizontale este integrată în toate fazele managementului de proiect. De la etapa de planificare, ne asigurăm că toate activitățile promovează egalitatea și nediscriminarea. Aceasta include crearea unor echipe de proiect diverse și asigurarea că procesele de selecție sunt echitabile și transparente. În etapa de implementare, acțiunile noastre sunt ghidate de angajamentul de a promova incluziunea socială și accesibilitatea, asigurându-ne că toate produsele și serviciile dezvoltate sunt accesibile și ușor de folosit pentru toți cetățenii, indiferent de vârstă, gen sau abilități. Monitorizăm constant impactul activităților noastre pentru a evalua cum acestea contribuie la sustenabilitatea socială și economică, ajustându-ne abordările pentru a maximiza impactul pozitiv. Prin aceste măsuri, proiectul nostru nu doar atinge obiectivele sale specifice, dar și contribuie la promovarea unor valori sociale mai largi.

Modulul 3

Tutorial Medierea: https://youtu.be/jSVFp-PrPSk

Podcast Medierea- incetarea contractului de munca: https://youtu.be/gpfi525PGgo

Podcast Informarea cetatenilor din mediul urban privind medierea – succesiunea: https://youtu.be/2NSGQfyeBuE

Proiectul nostru acordă o importanță deosebită parteneriatelor strategice pentru a respecta și promova principiile orizontale. Colaborăm îndeaproape cu organizații din sectorul public, privat și ONG-uri pentru a ne asigura că principiile de egalitate, nediscriminare și incluziune sunt fundamentale în toate activitățile proiectului. Partenerii noștri sunt selectați pe baza angajamentului lor față de aceste valori și capacitatea lor de a aduce contribuții semnificative la atingerea obiectivelor noastre. Împreună, dezvoltăm programe de formare și sensibilizare care promovează înțelegerea și respectarea diversității culturale și sociale. De asemenea, punem un accent puternic pe dezvoltarea unor soluții tehnologice care sunt sustenabile și care facilitează accesul egal al tuturor cetățenilor la serviciile judiciare. Aceste parteneriate ne permit să îmbunătățim continuu calitatea și impactul proiectului, asigurându-ne că principiile orizontale sunt întotdeauna în centrul activităților noastre.

Modulul 4

Tutorial: Dreptul penal: https://youtu.be/ZCIGW1bxoNs

Podcast:Contenciosul administrativ: https://youtu.be/2NSGQfyeBuE

Podcast Amenzi: https://youtu.be/LgtBn_JE1x8

O componentă esențială a proiectului nostru este modul în care comunicăm și diseminăm rezultatele. Ne străduim să ne asigurăm că toate materialele de comunicare reflectă și promovează principiile de egalitate, nediscriminare și incluziune. Acest lucru este realizat prin utilizarea unui limbaj și imagini care sunt sensibile la diversitatea culturală și socială a audienței noastre. Materialele noastre sunt concepute să fie accesibile, cu variante adaptate pentru persoanele cu dizabilități, cum ar fi text mărit pentru persoanele cu deficiențe de vedere sau subtitrări pentru persoanele cu deficiențe de auz. În plus, organizăm evenimente și workshop-uri care sunt deschise și accesibile unui public larg, încurajând participarea activă a tuturor grupurilor sociale. Prin aceste eforturi, asigurăm că mesajul și impactul proiectului nostru ajung la un public divers și că principiile orizontale sunt propagate în comunitatea mai largă.