INFORMATII DESPRE PROIECT

DESPRE PROIECT

Titlu proiect: Cresterea transparentei, calitatii si accesibilitatii serviciilor oferite cetatenilor de catre sistemul judiciar, cu ajutorul tehnologiei

Beneficiar: ASOCIATIA TECHNOLOGY AND INNOVATION FOR SOCIETY TEHNOLOGIE SI INOVARE PENTRU SOCIETATE

Scop/obiectiv general: Obiectivul general al proiectului este cresterea nivelului de informare si accesibilitate a serviciilor oferite cetatenilor din grupuri vulnerabile din mediul urban: femei, tineri, persoane din grupuri vulnerabile, comunitati marginalizate, si a altor cetateni, de catre sistemul judiciar, cu ajutorul tehnologiei. Acesta este in concordanta cu Obiectivul specific 2.3. al programului, Asigurarea unei transparențe și integrități sporite la nivelul sistemului judiciar în vederea îmbunătățirii accesului și a calității serviciilor furnizate la nivelul acestuia, corespunzator Axei prioritare 2: Administrație publică și sistem judiciar accesibile şi transparente.

Obiective specifice: OS1. Cresterea accesului la justiţie a 200 de cetateni din mediul urban: tineri, femei, persoane care fac parte din grupuri vulnerabile, comunitati marginalizate sau alti cetateni care au nevoie de informare, educare si consiliere in domeniul accesului la servicii oferite de sistemul juridic, prin derularea unei campanii de informare/educaţie juridică, prin utilizarea unor metode inovative si cu ajutorul tehnologiei, in cadrul caravanei “Justitie pentru toti”. OS2. Accelerarea dezvoltarii și diversificarii paletei de servicii de informare, educare si consiliere juridică adecvate nevoilor cetățeanului din mediul urban, prin cooperare cu autorități ale administrației publice locale si cu societatea civilă prin organizarea unui “Accelerator pentru Justitie - Centrul real si virtual de resurse pentru accesul accelerat la justitie”, care sa acopere nevoile de informare, educare si consiliere in perioada de implementare a minim 100 de cetateni: tineri, femei, persoane care fac parte din grupuri vulnerabile, comunitati marginalizate sau alti cetateni care au nevoie de informare, educare si consiliere in domeniul accesului la servicii oferite de sistemul juridic. OS3. Promovarea și consolidarea cu ajutorul tehnologiei a metodelor alternative de soluționare a litigiilor prin crearea si dezvoltarea inacord cu nevoile identificate in mediul urban a unui “Portal interactiv de metode alternative de solutionare a litigiilor” pentru promovarea și consolidarea cu ajutorul tehnologiei a metodelor alternative de soluționare a litigiilor, prin derularea de campanii de informare si consiliere on-line a beneficiarilor actului de justitie: minim 50 de persoane, pe parcursul implementarii-cetateni din mediul urban: tineri, femei, persoane care fac parte din grupuri vulnerabile, comunitati marginalizate sau alti cetateni care au nevoie de informare, educare si consiliere in domeniul accesului la servicii oferite de sistemul juridic.

Data de incepere: 23.05.2019

Perioada de implementare: 23.05.2019 – 23.10.2023

Activitati: A1. Managementul proiectului A2. Informarea si publicitatea proiectului A3. Caravana “Justitie pentru toti” A4. Acceleratorul pentru Justitie A5. Portalul interactiv de metode alternative de solutionare a litigiilor

Rezultate anticipate: 1. O campanie de informare/educatie juridica: “Caravana <<Justitie pentru toti>>”. 2. Un “Accelerator pentru Justitie - Centrul real si virtual de resurse pentru accesul accelerat la justitie” organizat si dezvoltat 3. Un portal pentru acces crescut la metodele alternative de solu tionare a litigiilor a grupurilor vulnerabile sau a cetatenilor interesati din mediul urban

Colaboratori: Municipiul Zalau, Municipiul Cluj-Napoca, Municipiul Campia Turzii, Orasul Huedin